Menu

Enamik e-sigareti kasutajatest on mehed

  • Kirjutas BNS

Eesti e-sigareti kasutajate seas läbi viidud uuringust selgus, et peamiselt on tegemist endiste suitsetajatega, seejuures on suurem osa e-sigareti kasutajatest mehed, vaid iga neljas on naine.

Peamiselt ajendas neid e-sigaretti proovima soov katsetada selle abil suitsetamisest loobumist ja niimoodi oma tervist säästa, selgus uuringust. 

“Eesti e-sigareti kasutajad sarnanevad Suurbritannia e-sigareti kasutajatega. Mõlemad on enamasti endised suitsetajad ja e-sigareti juurde jõudsid nad soovist selle abil suitsetamisest loobuda. Küll aga eristab Eesti e-sigareti kasutajaid Suurbritannia saatusekaaslastest see, et meil ei käsitleta e-sigaretti jätkuvalt suitsetamisest loobumise vahendina ja sellest võimalusest ei taheta rääkida,” ütles NNA Suitsuvaba Eesti tegevjuht Ingmar Kurg.

Kuigi kõige enam on Eesti e-sigareti kasutajate seas 22–30-aastaseid 27 protsendiga, siis võrreldes varasemate uuringutega on järjepanu kasvanud üle 40-aastaste osakaal.

“Selle muutuse poolest hakkame üha enam sarnanema Saksamaale, kus just üle 40-aastased pikaajalised suitsetajad on teadlikult võtnud kasutusele e-sigareti, et selle abil esmalt suitsetamist vähendada ja lõpuks üldse loobuda,” selgitas Ingmar Kurg.

37 protsenti praegustest ja endistest e-sigareti kasutajatest ütles, et nemad ei märganud pärast e-sigareti kasutusele võtmist muutusi oma tervises. Kolm protsenti leidis, et nende tervis muutus kehvemaks, tuues näiteks probleeme kehakaalu tõusu, higistamise, hingamise ja suuhügieeniga. 60 protsenti märkis seevastu, et nemad tundsid pärast e-sigareti kasutusele võtmist oma tervises paranemise märke.

Neist, kes märkisid, et nende tervis paranes, ütles 34 protsenti, et suitsetajale omane köha ja röga vähenes või kadus üldse. 31 protsenti tundsid, et neil on rohkem võhma ja jõudu ning sportlik vorm paranes. 26 protsenti tõi välja maitse- ja lõhnataju paranemise ning 25 protsendi sõnul paranes neil hingamine.

58 protsenti e-sigareti kasutajates tunnistas, et nad on ostnud kõik e-sigareti vedeliku komponendid eraldi ja siis nendest endale e-vedeliku ise kokku seganud.

“E-vedelike isesegamise suur osakaal näitab, et e-sigareti kasutajaid tubaka ja mentooli maitse ei rahulda ning nad tahavad suuremat valikut. Seejuures ei piirduta ainult meelepärase maitse lisamisega maitseta e-vedelikku, vaid lõplik e-vedelik segatakse ise eri komponentidest kokku,” selgitas Kurg.

Valmis e-vedelikke, mis on maitseta või sisaldavad tubaka ja/või mentooli maitset, on soetanud 37 protsenti e-sigareti kasutajatest. 20 protsenti vastanutest ainult selliseid vedelikke tarbivadki.

Uuringust selgus, et kõigile e-sigareti kasutajatele e-vedelike isesegamine ja maitsestamine ei sobi. Seitse protsenti endistest e-sigareti kasutajatest tunnistas, et maitsekeelu järel hakkasid nad taas suitsetama.

“Seades rumalaid piiranguid suitsetamisest loobuda aitavatele toodetele võib tulemuseks olla hoopis vastupidine. Kõige markantsem on San Francisco näide, kus suitsetamist sooviti vähendada e-sigarettide keelamisega, kuid keelu tulemusena kasvas hüppeliselt suitsetajate arv,” kirjeldas Ingmar Kurg.

E-sigareti kasutajatest 71 protsenti  märkis, et nad on ostnud endale e-vedelikke e-sigareti kauplusest. Seejuures 44 protsenti kasutajatest oma e-vedelikud ainult e-sigareti kauplustest ostavadki. Ülejäänud kasutavad ka muid lahendusi, sealhulgas märkis 26 protsenti, et nemad soetavad e-vedelikke sõbra käest või mustalt turult. Pandeeemia tõttu kehtestatud piirangutest hoolimata soetab 19 protsenti kasutajates endale e-vedelikke piirikaubandusest.

“Suur isesegamine ja mustalt turult ostmine on seotud täiendavate riskidega. 1. aprillist kehtima hakanud e-vedelike aktsiisi kogumise peatamise tulemusena võiks mõnevõrra isesegamise ja musta turu osakaal väheneda. Siiski suurt isesegamise kadumist oodata ei ole, sest endiselt kehtib Eestis maitsestatud e-vedelike müügi keeld, mistõttu ei ole suurel hulgal e-sigareti kasutajatel jätkuvalt võimalik soetada endale meelepärase maitsega laboratoorselt kontrollitud ja Euroopa Liidu nõuetele vastavaid e-vedelike,” rõhutas Ingmar Kurg.

MTÜ NNA Suitsuvaba Eesti poolt läbi viidud uuringus osales 567 inimest, kellel oli kogemus e-sigareti kasutamisega. Neist 70 protsenti olid regulaarsed e-sigareti kasutajad, 20 protsenti endised e-sigareti kasutajad ning 10 protsenti oli e-sigarette proovinud mõned korrad. 

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD