Menu

Tööinspektsioon: alla 15-aastased töötavad üha enam

  • Kirjutas BNS

Tööinspektsiooni teatel on alla 15-aastaste noorte huvi minna tööle ning tööandjate valmisolek tööd pakkuda mullusega võrreldes märkimisväärselt kasvanud.

8. juuli seisuga on tööinspektsioonile laekunud 990 teadet 3500 alla 15-aastase lapse töötamise kohta. Mullu samal ajal oli teada antud 2708 lapse töötamise kohta. Noortele pakub tööd ligi 550 ettevõtet, teatas tööinspektsioon.

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu ütles pressiteates, et kahe aasta tagune seadusemuudatus mõjutas oluliselt laste ja noorte aktiivsust tööturul.

"Juba kaks aastat pole vaja alla 15-aastase palkamiseks küsida tööinspektsiooni luba. Noore kohta tuleb vaid sisestada andmed tööregistrisse kümme päeva enne tööleasumist. Samuti võivad 13-14-aastased töötada seitse tundi päevas," märkis ta.

"Eelmisel aastal kasvatas see noorte huvi töötada ning tööandjate huvi neile tööd pakkuda. Sel aastal on töötavaid noori veelgi juurde tulnud," lisas Miidla-Vanatalu.

Miidla-Vanatalu rõhutas, et ka tööle asumisel vastutab lapse heaolu eest alati lapsevanem. „Kõikide alaealiste, sealhulgas 16- ja 17-aastaste tööle lubamiseks on tarvis lapsevanema nõusolekut. Vanem peab tutvuma lapse tulevase töö tingimustega, näiteks mitu tundi noor päevas töötab, mis kellaaegadel, millised on tööülesanded ja nii edasi," ütles ta.

Ta lisas, et kui pakutav töö on sobiv, siis annab vanem nõusoleku ning alles seejärel sõlmitakse noorega tööleping. Kui vanema nõusolek puudub, siis on tööleping tühine.

Tööinspektsioon kontrollib tööregistrisse sisestatu põhjal, kas pakutav töö on noorele sobiv. Kahtluste tekkimisel töö sobivuse osas võtab jurist tööandjaga ühendust, et leida võimalus töökohta või –tingimusi noorele sobivaks kohandada. Kui kümne tööpäeva jooksul pole tööandjaga ühendust võetud, saab eeldada, et inspektor on nõusoleku andnud ja lapse võib tööle lubada.

Tööinspektsioon saadab alla 15-aastase lapse tööandjale selgitava märgukirja, millega lapse töötamise puhul peab seadusest tulenevalt arvestama. Tegemist pole ettekirjutusega, vaid suunava- ja abistava materjaliga tööandjale, et aidata teha õigeid valikuid.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD