Menu

.      

Võrumaa KOV-idele teevad muret õpetajate palgatõusuga kaasnevad kulud

  • Kirjutas BNS

Võrumaa KOV-idele teevad muret õpetajate palgatõusuga kaasnevad kulud FOTO: Pixabay

Valitsuse poole pöördusid mitmed Võrumaa kohalike omavalitsuste (KOV) juhid, kellele teeb muret omavalitsuste tulubaas, sealhulgas riikliku õpetajate töötasude tõusuga kaasnev surve kohalikust eelarvest makstavatele palkadele. 

Pöördumisele allakirjutanud Antsla vallavanem Avo Kirsbaum, Setomaa vallavanem Raul Kudre, Rõuge vallavanem Britt Vahter, Võru vallavanem Kalmer Puusepp ja Võru linnapea Anti Allas juhtisid tähelepanu, et õpetajate töötasude tõus käivitab õigustatud ootuse omavalitsustes sarnases valdkonnas töötavate inimeste töötasude tõusu järgi – lasteaiaõpetajad, tugispetsialistid haridusasutustes, huvikoolide õpetajad ning kultuuritöötajad ootavad minimaalselt sama suurt töötasude tõusu.

Näiteks Setomaa valla täiendav kulu, et tagada 2023. aastal lasteaiaõpetajatele õpetaja töötasu alammäär, on 61 640 eurot, kuid riigipoolne toetus, tuginedes 2022. aasta andmetele, on 14 712 eurot, märkisid pöördujad. "Kinnitame, et omavalitsustel on soov maksta oma töötajatele väärilist töötasu, kuid vahendid sellises määras puuduvad," lisasid nad. 

Lisaks töötasu survele peavad omavalitsused tulema toime energiahindade tõusuga, mis toob mõnes omavalitsuses kaasa 3–5 kordse kulude kasvu võrreldes 2021. aastaga. Näiteks Võru vallas tuleb 2023 aasta eelarves arvestada 250 000-eurose energiahinna tõusuga võrreldes 2022. aastaga. 

Muu hulgas on energiahinna tõus tugevalt mõjutanud ettevõtlussektorit ning seeläbi on vähenenud tulumaksu laekumine. "Tänases olukorras on küsitav 2023. aastaks prognoositud 23,8 protsenti täiendavat maksutulu," nentisid omavalitsuste juhid.

Olukorras, kus viimasel aastakümnel on riigi tulud proportsionaalselt rohkem kasvanud kui omavalitsuste tulud, on toimetulek küsimuse all. Lisaks on aastaid muutumatuna seisnud omavalitsuste tasandusfond, mille mõju jõuab pöördujate vaates KOV-dele liiga pika viitega. 

KOV-ide juhid peavad eelneva valguses oluliseks, et omavalitsuste tasandus- ja toetusfond tõuseb ning riik töötab omavalitsuste jaoks välja täiendavad abipaketid – lasteaiaõpetajate töötasu toetuse tõus, täiendav töötasude toetus teistele omavalitsuste spetsialistidele, energiahüvitis, vähenenud tulumaksu kompensatsioon, pensionäride üksikisiku tulumaksu laekumine omavalitsuse eelarvesse ja muu selline –, mis aitaks tagada avalike teenuste osutamise kohalikul tasandil. 

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD