Menu

.      

Eesti eraldab Süüria kriisi humanitaartegevusteks 50 000 eurot

  • Kirjutas BNS

Eesti eraldab Süüria kriisi humanitaartegevusteks 50 000 eurot

Esmaspäeval kaheksandat korda Brüsselis toimunud Süüria toetuskonverentsil andis Eesti teada 50 000 euro suurusest eraldisest Süüria pagulastele suunatud tegevuste toetuseks Süüria naaberriikides.

"Süüria kriis on üks suurimatest humanitaar- ja pagulaskriisidest maailmas. Sõda on kaasa toonud suured põgenike lained – naaberriikides on Euroopa Liidu andmetel 5,6 miljonit pagulast ja Süürias on enam kui 6 miljonit sisepõgenikku," ütles välisministeeriumi Lähis-Ida ja Aafrika osakonna direktor Andres Unga konverentsi arutelus.

Välisministeerium eraldab ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametile (UNHCR) 30 000 eurot Süüria pagulastele elupäästva abi andmiseks, toetades kõige haavatavamate põhivajaduste katmist. UNHCR annab Süüria pagulastele sularahapõhist abi toidu ja ravimite jaoks ning aitab neid pliitide ja kütusega, telkide soojustamise, termotekkide ja talveriietega. Samuti parandatakse ligipääsu haridus- ja tervishoiuteenustele, puhtale veele ja sanitaarsüsteemidele.

ÜRO Lastefondile (UNICEF) eraldab Eesti 20 000 eurot. UNICEF annab Süüria alaealistele pagulastele kiireloomulist humanitaarabi ning tegeleb ka pikemaajaliste vajadustega. Suur rõhk on sularahapõhisel abil, koolis mitte õppivate laste kaasamisel haridussüsteemi, ligipääsul vee- ja sanitaarteenustele ning kvaliteetsetele tervishoiu- ja toitumisteenustele. Samuti pakutakse teenuseid neile, keda mõjutab soopõhine või seksuaalvägivald.

20 PÄEVA ENIMLOETUD