Menu

.      

Riigikogulane vastab Võru maavanema kohta

KÜSIMUS–VASTUS • Kas Andres Kõiv on olnud hea või halb maavanem? Ja kas maavanemaid on üldse vaja? Seda saate teada alljärgnevatest riigikogulaste vastustest. Küsisime neilt:

1. Järgmisel (sel – toim) nädalal lõppeb praeguse Võru maavanema Andres Kõivu ametiaeg. Keda sooviksite näha uue maavanemana ja miks?

2. Millise hinnangu annate Andres Kõivu tööle ja mida arvate tema jätkamisest maavanemana?

Meelis Mälberg (Reformierakond): Andres Kõiv on oma tööd teinud suure pühendumusega ja olnud hea maavanem. Sama saab öelda ka Põlva maavanem Ulla Preedeni ja Valga maavanem Margus Lepiku kohta. Kõivu ja Lepiku ametiaeg lõpeb varsti ning Preedeni ametiaeg järgmisel suvel.

On täitsa kindel, et Kagu-Eesti maakonnad saavad väga väärikad maavanemad. Kas jätkavad oma tööd praegused maavanemad või teevad seda uued inimesed, ei ole veel teada.

Heimar Lenk (Keskerakond): 1. Uut maavanemat poleks enam üldse vaja. Andres Kõiv võiks jääda viimaseks mohikaanlaseks sellel alal. Maavanema institutsioon on oma aja ära elanud. Õigemini Reformierakonna ja tema satelliitide – sotside ning IRLi poliitikute poolt maha mängitud. Maavanematest on saanud mittemidagiütlevad parteisõdurid, kes tegelevad põhiliselt koduerakonna huvide kaitsmisega maakonnas ja lõputute valimiskampaaniate korraldamisega.

Meile aitaks Võrumaa vallavanemast, kes oleks rahva poolt valitav, istuks praeguse maavalitsuse ruumides ja oleks seal tõeline Võrumaa inimeste huvide esindaja. Maakond olekski vaid üks vald ja praegused maavanemad võiks minna teisele tööle. Ent võimuparteid nii ei arva ja maavalitsusi tuleb alles hoida, et seal koduerakonna inimestele tööd anda. Edasi see Eestit ei vii.

2. Ei tunne Kõivu isiklikult. Olen lugenud vaid tema mõtteid ajakirjanduses. Tean, et tema ajal on Võrumaa rahvaarv vähenenud, elatustase suurt tõusnud pole. Mäletan, et Võrumaa omavalitsusjuhid lükkasid omal ajal tema kandidatuuri maavanemakohale tagasi, kuid Tallinnast tulid mehed, kes maavanema paika panid. Miks omavalitsusjuhid IRLi kuuluvat ja endist Võru aselinnapead maavanemaks ei tahtnud, ma ei tea. Ju jäi midagi puudu.

Ka IRLi kuuluv Põlva maavanem Priit Sibul pandi omal ajal paika ilma kohaliku toetuseta, kuid Tallinna käsul. See halb komme on meil saanud normiks, et maavanem peab olema vaid õiges parteis. Muu pole tähtis. Nii et eks ka järgmine maavanem tuleb IRLi ridadest, sest valimistel kapitaalselt põrunud erakond mehkeldas ennast taas valitsuskoalitsiooni. Maavanemate tulusad ja parteile eluliselt tähtsad ametikohad jaotatakse kolme võimupartei vahel. Nii et seisak Võrumaa kui ka kogu Eestimaa arengus jätkub endise rahuga.  

Uno Kaskpeit (EKRE): Isiklikult ei tunne Andres Kõivu ega ole kursis tema saavutustega, sest olen riigikogus alles uustulnuk ja pole end jõudnud veel kurssi viia Lõuna-Eesti kõigi maavanemate tegevusega. Ühes olen aga kindlal seisukohal – et maavanemate ametikohad ei tohi olla politiseeritud. Maavanemad peavad olema poliitiliselt mittekallutatud ning seisma kõigi maakonna inimeste ja kohaliku heaolu eest, vaatamata poliitilistele tõmbetuultele. Tahaks loota, et meie riigi poliitiline kultuur jõuab ka niikaugele, et maavanemad jäetakse parteilistest mängudest välja.

Ivari Padar (SDE): 1. Loodan näha uue maavanemana tublit ja usaldusväärset inimest. Maavanem ei ole imetegija, aga kindlasti on tal oma võimalused ja roll teha mõistlikke otsuseid-ettepanekuid maakonna edendamisel.

2. Maavanema võimupiirid on aastatega järjest kitsenenud. Praegune maavanema võim ja roll on märksa väiksem iseseisvuse alguse olukorraga võrreldes. Veel 15 aastat tagasi teati üldiselt ühiskonnas kõiki maavanemaid nime- ja nägupidi. Kui praegu kasvõi näiteks Võrus küsida, kes on maavanemad naabermaakondades, siis võib eeldada, et õigeid vastuseid napib. Andres Kõiv on teinud tublit tööd oma võimaluste piires. Kas ta tulevikus jätkab, on mul praegu väga raske kinnitada.

Tarmo Tamm (Keskerakond): Olen riigikogus mitmel korral algatanud arutelu teemal, et maavanemaamet tuleks ära kaotada. Kahjuks ei ole see ettepanek valitsuserakondade poolt toetust leidnud. Maavanemakoht on poliitiline koht, mida jagatakse võimul olevate erakondade vahel ja maavanem on erakonna esindaja maakonnas. Maavanemal ei ole ammu enam hoobasid, millega saaks maakonna tasakaalustatud arengut tagada ja lisaks sellele sekkuvad nad otseselt kohalike omavalitsuste tegevusse. Näitena võib tuua Põlva valla Mammaste kooli juurdeehituse, kus IRLi ridadesse kuuluvad kaks viimast Põlva maavanemat on otseselt ja poliitiliselt sekkunud kohalike omavalitsuste tegevusse.

Mina ei tea, millega on Andres Kõiv hakkama saanud või ei ole hakkama saanud, ja maavanema tööle ei olegi võimalik hinnangut anda, sest konkreetne vastutus puudub. Minu jaoks on maavanemaamet sellisel kujul minevik ja uut maavanemat ei tuleks valida.

Arno Sild (EKRE): 1. Ei pea õigeks otsida maavanemakandidaati kusagilt kaugemalt. Kas meil endal ei leidu tublisid inimesi, kes Võrumaa elu võiks korraldada? Näiteks pikaajalise staažiga omavalitusjuht, Haanja vallavanem Juri Gotmans? Ehk ongi õige, et ta ei kuulu ühtegi erakonda ega pea alluma mingi erakonna diktaadile. Juri Gotmansil on olemas pikaaegne kogemus valla ja maakonna elu juhtimisel. Nii taastame ka noorte usu Võrumaa tulevikku ja võimaluse töötada-elada kodumaakonnas. Mina ise olen kogu oma töömeheaja töötanud Võrumaal ja Võrumaa heaks ning pole seda kunagi kahetsenud.

2. On aeg hakata demokraatliku riigi elu korraldama uutmoodi. Tuletame meelde, et praeguse Võru maavanema ametissesaamine pandi paika kusagil tagatubades. Võrumaa omavalitsuse juhtidelt ta mandaati ei saanud, kuid suruti siiski jõuga ametisse. Teades ka praegu, missuguste võtete ja vahenditega IRL püüab oma positsioone säilitada, ei tohi mingil juhul vanaviisi jätkata. Samas maavanema lubadused peatada väljaränne, luua uusi töökohti jne ei ole ju täide läinud. Viimasel ajal üles tõusnud suured segadused perearstikeskuse ümber on ka kujukaks näiteks vassimisest ja valetamisest. Tundub, et asja püütakse ajada mitte Võrumaa inimeste huvidest lähtudes.

Maire Aunaste (IRL): 1. Ma ei näe põhjust, miks peaks maavanemat vahetama. Selleks, et luua oma visioon ühe maakonna arengust pikalt ette, piisab mõnest aastast, aga selleks, et näha, kas visioonist saab ka reaalsus, on viis aastat liiga lühike aeg. Just seetõttu olekski maavanema vahetamine hetkel viga.

2. Kui ma pool aastat tagasi Andres Kõivuga tuttavaks sain, oli just tema see, kes mulle Võrumaa elust, arengust ja tulevikuplaanidest kirglikult rääkis. Eelmisel nädalal temaga uuesti kokku saades kinnitas ta, et tahab maavanemana jätkata. Tema toetajate hulgas on nii maakonna ettevõtjad, meditsiinitöötajad kui ka kaitseväelased, kellede töö- ja arenguvõimalused annavad kahtlemata näo kogu Võrumaale. Nii et mina toetan Andres Kõivu jätkamist tema senises ametis.

Täpsema hinnangu praeguse maavanema tööle oskaks anda muidugi Võrumaa rahvas.

Kalvi Kõva (SDE): Maavanema tähtsus on aastatega vähenenud, omavalitsusjuhtide positsioon kordades tõusnud. Olen veendunud maakondliku omavalitsusliidu tugevdamise toetaja. Siis oleks liidu juht maavanem, kellel oleks ka Võrumaa rahva mandaat. Piltlikult on maavanem praegu riigihalduse ministri kohaliku osakonna ehk maavalitsuse juht, seega ministri käepikendus maakonnas. Ministri ametnikuna on Andres Kõiv oma kohustused täitnud ja rohkemat me temalt oodata ei saagi.

Tõenäoliselt teeb minister Arto Aas lähiajal teatavaks, kelle ta uueks teenistusajaks maavanemakohale suunab.

Liina Kersna (Reformierakond) ei vastanud.

Priit Sibul (IRL) ei vastanud.{fcomment}

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD