Menu

Tamula järve kaldal avatakse kollane aken

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru linnakujunduse spetsialist Anne Vahtla ja arendusnõunik Tiina Hallimäe poseerivad Tamula rannas uue kollase akna taustal, mille pidulik avamine toimub juba 1. juunil. „National Geographicu aken on kui aken kultuuriruumi, kogukonda, loodusesse,” sõnavad naised. Foto: AIGAR NAGEL

Tamula kaldal, Roosisaare silla juures kauneid vaateid raamistav National Geographicu (NG) kollane aken avatakse pidulikult 1. juunil kell 20. 

Kollase akna avaürituse on lavastanud Heiki Kelp koostöös Silja Otsari ja Kauri Kaljustega. Esinevad ansambel REHA ja Võru Gümnaasiumi lauljad. Kollase akna lugu tutvustab National Geographicu Eesti väljaande peatoimetaja Erkki Peetsalu. Akna avab Võru linnapea Anti Allas. 


Algatus Lõuna-Eestisse kollaste raamide paigaldamiseks tuli Leader-programmi Lõuna-Eesti tegevusrühmadelt ja nii osaleti ühiselt rahvusvahelises koostööprojektis „Elu kahe maailma piiril”.

„Eelmisel aastal, mil viidi läbi konkurss uute asukohtade leidmiseks tegi Võru linn ettepaneku raami paigaldamiseks Tamula järve kaldale,” meenutab Võru linnavalitsuse arendusnõunik Tiina Hallimäe kodulinna väärtustava akna sünnilugu.

„Projekti autorite sõnul jutustavad säravkollased raamid lugu ühest erilisest paigast Venemaa ja Läti kõrval ning Euroopa Liidu piiril, kuhu veel ei ulatu urbaniseerunud ja suurtööstuslik maailm. Need on kui aknad kultuuriruumi, kogukonda ja loodusesse,” selgitab ta.

NG kollane raam on justkui kvaliteedimärk paikadele, mida tasub Lõuna-Eestis kindlasti külastada. Aknad on paigaldatud piirkonna avastamisväärsetesse paikadesse, et suurendada nende külastatavust ja tutvustada piirkonda laiemale avalikkusele. See algatus on tugevdanud piirkonna identiteeti ja elanike uhkust oma kodukoha üle.

Võru kollase akna tootis ja paigaldas Võru Hallid AS.

Seotud lood. NB! Loetelus puuduvad sisselogimist vajavad artiklid

15 PÄEVA ENIMLOETUD