Menu

.      

Liikumispiirang 2+2 asendub hajutatuse nõudega

Valitsus otsustas leevendada koroonapiiranguid, alates 31. maist asendub 2+2 liikumispiirang avalikus siseruumis hajutatuse nõudega, samas maskikandmiskohtus jääb esialgu püsima. 

Valitsus võttis teisipäeval vastu põhimõttelised otsused leevendada kehtivaid COVID-19 piiranguid, nii asendub alates alates 31. maist 2+2 liikumispiirang avalikus siseruumis hajutatuse nõudega ning 14. juunist leevenevad ka ruumitäitumuse, osavõtjate piirarvu ja lahtiolekuaegade piirangud tegevustele ja üritustele nii siseruumides kui õues, edastas valitsuse pressiesindaja.

„Kevad on toonud kaasa kauaoodatud trendi nakkusnäitajate languse osas, mis poleks olnud võimalik ilma meie kõigi pingutusteta ning eriti suurt tunnustust väärivad siin meditsiinitöötajad. Praegune olukord annab lootust jõuda suveks normaalse elu juurde, kus oleme koroonaviiruse leviku saanud kontrolli alla ja võime mõistlikult nautida COVID-19 piirangutevaba elu," ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik nentis, et piirarvude suurendamine juunis-juulis on võimalik ainult inimeste vastutustundliku käitumise toel ning meie eesmärk on järk-järgult naasta harjumuspärase ühiskonna- ja majanduselu juurde. „Väga oluline on hoida praegust viiruse langustrendi ning kaitsta vaktsineerimisega riskirühmi, mille tulemusena on keskmine nakatunute vanus langenud alla 50. eluaasta. Leevendusi toetab teadmine, et juunikuu lõpuks on kaks kolmandikku täisealistest vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud,“ ütles Kiik.

„Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute samm-sammulist leevendamist toetavad ka terviseameti ja COVID-19 teadusnõukoja eksperthinnangud," lisas ta.

Alates 31. maist tuleb avalikus siseruumis 2+2 liikumispiirangu asemel arvestada hajutatuse nõudega. Hajutatuse nõude puhul tuleb võõrastest inimestest hoiduda viiruseleviku seisukohast mõistlikusse kaugusesse.

Maskikandmise kohustus avalikus siseruumis jääb praegu kehtima. Valitsus arutab muu hulgas ka maskikandmise kohustuse piirangu asendamist range soovitusega kanda rahvarohketes kohtades maski kahe nädala pärast. Otsuse tegemisel hindab valitsus nii leevenduste mõju koroonaviiruse leviku trendile, haiglate seisu ja muid kriitilisi COVID-19 näitajaid, samuti vaktsineeritute osakaalu ühiskonnas.

Alates 31. maist on lubatud sisetingimustes kõik need tegevused kuni 25-inimeselises rühmas, arvestada tuleb hajutatuse nõudega. Kokku tohib tegevustest osa võtta kuni 200 inimest, samuti kehtib 50-protsendiline ruumitäitumuse nõue.

Alates 14. juunist tohib sisetingimustes üritusest osa võtta maksimaalselt 600 inimest, arvestada tuleb hajutatuse ja 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega. Samas päevast tohib välitingimustes üritusest osa võtta maksimaalselt tuhat inimest.

Alates 14. juunist tohib sisetingimustes korraldada üritusi kuni 600le inimesele, kaasa arvatud pealtvaatajad, 50-protsendilise täitumuse piiranguga ruumi kohta. Samast päevast ohib välitingimustes üritustest osa võtta kuni 1000 osalejat, seal hulgas ka pealtvaatajad.

Alates 14. juunist peavad nii sise- kui välitingimustes üritused lõppema hiljemalt südaööl kell 00.00

Alates 14. juunist on lubatud tippspordivõistlused nii sise- kui välitingimustes ilma rühma ja kellaajapiiranguteta.  Sisetingimustes on koos pealtvaatajatega lubatud kuni 600 osalejat, arvestada tuleb 50-protsendilist täitumust ruumi kohta ning välitingimustes on lubatud kuni 1000 osalejat, kaasa arvatud pealtvaatajad.

Alates 31. maist lubatakse avalikust koosolekust ja üritusest, näiteks konverentsist, teatrietendusest, kontserdist, kinoseansist, aga ka meelelahutusteenuse osutamisest ning avalikust jumalateenistusest või usulisest talitusest osa võtta kuni 200 inimest. Arvestada tuleb kuni 50-protsendilise ruumitäituvuse nõudega. Üritused peavad lõppema kell 22, kuid juhul, kui näiteks teatrietendus pole selleks kellaajaks läbi, tohib etendust erandina lõpetada mõistliku aja jooksul ka hiljem.

Alates 14. juunist tohib sisetingimustes mainitud üritustest osa võtta kuni 600 inimest. Arvestada tuleb 50-protsendilise täitumuse nõudega ühe ruumi kohta ja üritus peab lõppema hiljemalt kell 00. Samast päevast on lubatud välitingimustes nimetatud üritustest osa võtta kuni 1000 inimest, üritused peavad lõppema hiljemalt südaööl.

Alates 14. juunist tohib muuseumite ja näitusasutuste siseruumides viibida hajutatuse nõuet arvestades kuni 600 inimest ruumi kohta, arvestusega, et ruumist ei tohi olla täidetud üle 50-protsendi. Üritus peab lõppema hiljemalt südaööl kell 00.00. Muuseumite ja näitusasutuste sisetingimustes lubatakse rühmategevused.

Alates 14. juunist on muuseumite ja näitusasutuste välialadel lubatud kuni 50-protsendiline täitumus.

Alates 14. juunist tohib veekasutusega siseruumides viibida maksimaalselt 600 inimest, arvestada tuleb hajutatuse ja 50-protsendilise täitumuse nõudega. Uksed tuleb klientide jaoks sulgeda hiljemalt kell 00.00.

Alates 14. juunist on lubatud siseruumides kuni 50-protsendiline ruumitäitumus. Laudkonnast osavõtjate arvule enam piirangut ei seata. Arvestada tuleb hajutatuse nõudega ning uksed peab sulgema kell 00.00.

Hiljemalt südaööst tuleb sulgeda ka restoranide ja kohvikute terrassid ja välialad.

Poodides ja teeninduskohtades peab olema tagatud hajutatuse nõue ning ruumitäituvus tohib olla kuni 50 protsenti.

Valitsus võttis teisipäeval vastu põhimõttelised otsused, vastav korraldus on plaanis heaks kiita neljapäevasel istungil. 

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD