Menu

.      

AS Võru Vesi uued elektrigeneraatorid leidsid nädalavahetusel aktiivse kasutuse

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Nädalavahetusel Kagu-Eestit räsinud tugev tuul jättis mitmed Võrumaa ja Põlvamaa asulad ja külad ilma elektrivooluta.

Veevarustuse kiireks taastamiseks kasutas AS Võru Vesi Ühtekuuluvusfondi projektiga soetatud elektrigeneraatoreid, mis saabusid ettevõttese eelmisel kuul ning on leidnud lühikese aja jooksul aktiivse kasutuse.

AS Võru Vesi juhatuse liikme Juri Gotmansi arvates on riigis kehtiva eriolukorra ajal väga tähtsal kohal veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste kvaliteetne pakkumine ja rikete kiire likvideerimine. Praeguses olukorras on elektrigeneraatorite olemasolu elutähtsa teenuse pakkujatel hindamatu ressurss.

Eelmisel kuul kasutati generaatoreid Võrumaal toimunud plaaniliste elektrikatkestuste ajal, tagades sellega lakkamatu veevarustuse teenuse üleriikliku eriolukorra kehtimise ajal.

AS Võru Vesi soetas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti „Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt“ raames 10 elektrigeneraatorit ja kütusemahuti. Seadmete kogumaksumus koos käibemaksuga on 196 676 eurot. Generaatorite võimsused on 7,5 kW kuni 192 kW ning enamus neist on teisaldavad. Antud generaatorite abil saab pikaajalise voolukatkestuse ajal tagada Võru linnas veevarustuse ja reovee ärajuhtimise. Vajadusel saab neid kasutada pikaajaliste elektrikatkestuste korral ka teistes AS Võru Vesi teeninduspiirkondades Võrumaal ja Põlvamaal.

AS Võru Vesi tegutseb Võru linnas ning Antsla, Kanepi, Rõuge ja Võru vallas kokku 51 tegevuspiirkonnas.

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD