Menu

Võru LV istung 5. augustil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: VT

Korralduse muutmine
Muudeti mittetulundusühingule Võru Loomeselts Võru linnavalitsuse 28. jaanuari 2015 korraldusega nr 33 "Võru linna 2015. aasta eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste toetuste andmine" eraldatud 1250 euro suuruse toetuse kasutamise sihtotstarvet, lisades sinna ürituste korraldamise. Kuna eelnimetatud MTÜ esitas avalduse Tartu tn 25 hoones kasutatavate ruumide kasutusõigusest loobumiseks, lõpetatakse tema ja Võru linnavalitsuse vahel 09.02.2015 sõlmitud äriruumi üürileping, loetakse see lõppenuks seisuga 31.07.2015 ning ruumide üüriks antud tegevustoetust saab aasta teisel poolel kasutada džässiklubi ürituste sarja ja vestlusõhtute korraldamiseks.

Ürituste kooskõlastamine
Mittetulundusühingule Tenniseklubi VSOP (registrikood 80318041) anti nõusolek avaliku ürituse "Võru linna sünnipäeva ööturniir tennise segapaarismängus" korraldamiseks 19. augustil kella 20st – 20. augusti 2015 kella 03ni Võru linnas Vee tn 4a asuval tenniseväljakul. Tegemist on spordi- ja meelelahutusüritusega, kus võistlejad osalevad kostümeeritult, mis haakub teemaga "issanda loomaaed".
Osaühingule Bengts Tivoli (registrikood 12081972) anti nõusolek avaliku ürituse "Bengts Tivoli on Tour" korraldamiseks Võru linnas Vee tn 6a asuvas parklas tänavu 20. ja 21. augustil kella 15–23, 22. ja 23. augustil kella 12–23 ning sellega seoses luba sulgeda üldiseks liikluseks Vee tn 6a asuv parkla 17. augustil kella 19st - 24. augusti kella 17ni. Avatav tivolipark on kombinatsioon Rootsi lõbustusparkide parimatest atraktsioonidest.

Kasutusloa väljastamine
Väljastati kasutusluba Humala tn 7 üksikelamule.

Ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba Katariina allee 6b baarihoone ümberehitamiseks.

LOE VEEL

LOE VEEL