Menu

Võru Linnavalitsuse istung 6. märtsil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

F. R. Kreutzwaldi tn 55 hoone kui  eluruumi tagamise teenuse osutamise koha nimeks määrati "Pargikodu" ning kinnitati kodukord. Foto: AIGAR NAGEL

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 22. märtsil 2019 kella 9–16. Liikluseks suletakse Vabaduse väljak kella 6–17.

Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Lõpetati Lauluväljaku tee 5 (praeguse aadressiga Lauluväljaku tn 6) kinnistu detailplaneeringu koostamine ning Uus tn 15 // 15a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamine.

Linnavalitsus lõpetas nende koostamise, kuna käesolevaks ajaks ei ole detailplaneeringute menetlused jõudnud kehtestamiseni.

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Kinnitati projekteerimistingimused ja ehitusala skeem Kalmuse tn 15 kinnistule kaksikelamu püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine

Keelduti Katariina allee 6 kinnistule projekteerimistingimuste andmisest. Katariina allee 6 abihoone püstitamiseks taotletavates projekteerimistingimustes soovitakse detailplaneeringus lubatud hoonestusala suurendada ehitusseadustikus sätestatust suuremas mahus, mistõttu on tegemist planeeringu olemusliku muutmisega. Taotletud kujul abihoone rajamiseks tuleks algatada uus detailplaneering, mille käigus selgitatakse välja perspektiivsed hoonestusmahud.

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine

Algatati Luha tn 42 kinnistule tootmishoone laiendamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Reservfondi kasutamine

Reservfondist suunati 6690 eurot linnamajanduse osakonna eelarvesse, sellest 3360 eurot linnasauna kerise väljavahetamiseks ja 3330 eurot Võru Järve Kooli keskkütte magistraaltorustiku ehituseks.

Pargikodu kodukorra kinnitamine

F. R. Kreutzwaldi tn 55 hoone kui  eluruumi tagamise teenuse osutamise koha nimeks määrati "Pargikodu" ning kinnitati kodukord.

LOE VEEL