Menu

Võru Linnavalitsuse istung 16. mail

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Projektis osalemine 

Otsustati osaleda partnerina Euroopa Sotsiaalfondi toetusmeetme „Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused“ jooksvasse taotlusvooru esitatavas projektis "Töökoht igaühele". Kuni 24 kuud kestva projekti kogumaksumus on 439 933 eurot, sellest partnerite kaasfinantseering 65 990 eurot. Võru linna omaosalus projekti kaasfinantseeringus on kuni 10 800 eurot. 

Meetme eesmärk on soodustada väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööle asumist ja tööturul püsimist ning projekti eesmärk fokusseeritult toetada pikka aega tööturult eemal olnud elanike ning mitteaktiivsete (mittetöötavate ja mitteõppivate) 16-26-aastaste noorte töötute hõivesse toomist.

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord 

Kehtestati uues redaktsioonis koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord. Määrus jõustub 1. juunil 2019. 

Linnavara mahakandmine 

Kanti maha Võru Linnavalitsuse ja selle allasutuste väheväärtuslikud varad: 

Võru Linnavalitsuse väheväärtuslik vara - IBM litsentsid, kokku soetusmaksumusega 10 372 eurot 3 senti, Võru Kreutzwaldi Kooli väheväärtuslik vara - õppeotstarbeliste katsevahendite komplekt soetusmaksumusega 4419 eurot 51 senti, Võru Lasteaed Okasroosike väheväärtuslik vara - elektripliit, soetusmaksumusega 2319 eurot 99 senti ning Võru Kesklinna Kooli väheväärtuslik vara - Laptop Fujitsu, maksumusega 1488 eurot 49 senti. 

Sihtotstarbe muutmine 

Liiva tn 23 // 23a // 23b (katastritunnus 91901:009:0220) maakasutuse sihtotstarbeks määrati 70% elamumaa, 30% ärimaa. 

Riigihanke korraldamine 

Otsustati korraldada riigihange "Rannaala mänguatraktsioonid". Hanke eeldatav maksumus on 42 000 eurot (hind ei sisalda käibemaksu). 

LOE VEEL

LOE VEEL