Menu

Võru Linnavalitsuse istung 8. jaanuaril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Määruste kehtestamine

Kehtestati Võru linnakalmistu registri põhimäärus ja Võru linna lemmikloomade registri põhimäärus.

Katastriüksuse jagamine

Nõustuti Kubja põik 1 // Kubja tee 16 katastriüksuse jagamisega kaheks, määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Kubja põik 1, sihtotstarve 100% elamumaa;

Kubja tee 16, sihtotstarve 100% elamumaa.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba katlamaja laiendamisele asukohaga Põllu tn 11.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks asukohtadega Roosi tänav T1, Karja tänav T1, Karja põik T1, Väike tn 16 // 18, Väike tn 20.

Toetuse andmine

Võru linna eelarvest eraldatakse mittetulundusühingule Eesti Arhitektide Liit toetust 2000 eurot Võru linna esindamiseks ja osalemiseks Veneetsia 17. arhitektuuribiennaalil Eesti ekspositsiooniga.

LOE VEEL

LOE VEEL