Menu

Võru Linnavalitsuse istung 22. jaanuaril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Linnavara tasuta kasutusse andmine

Varjupaikade mittetulundusühingule antakse tasuta kasutusse Lühike tn 3 kinnistu koos kinnistul paikneva varaga tähtajaga 1. jaanuar 2020 kuni 31. detsember 2023.

Aadresside määramine

Määrati lähiaadressid 139 reformimata maaüksusele.

Kasutuslubade väljastamine

Väljastatakse kasutusluba üksikelamu ehitamisele asukohaga Tartu tn 6; üksikelamu ehitamisele asukohaga Savi tn 3a; abihoone ehitamisele asukohaga Punga tn 3; abihoone ehitamisele asukohaga Lubja tn 5a.

Sihtasutuse nõukogu liikmete määramine

Sihtasutuse Võru Pensionäride Päevakeskus nõukogu liikmeteks määrati alates 23. jaanuarist 2020, tähtajaga kolm aastat Ere Kungla-Jalajas, Külliki Mattus ja Siiri Konksi.