Menu

Võru linnavalitsuse istung 2. septembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Koolieelse lasteasutuse õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamine

Kinnitati 2020/2021. õppeaastal Võru linna koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastatud laste nimekirjad.

Õpilaste arvu suurendamine klassis

Võru Kesklinna Koolil lubati suurendada 2020/21. õppeaastal õpilaste arvu üle "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 26 lõikes 1 sätestatud piirnormi 2. a ja 2. b klassis kuni 25 õpilaseni. Võru Kreutzwaldi Koolil lubati suurendada 2020/21. õppeaastal õpilaste arvu üle "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 26 lõikes 1 sätestatud piirnormi 1. c ja 1. d klassis 26 õpilaseni ning 3. a, 4. a ja 7. a klassis kuni 25 õpilaseni.

Vilja tn 14a kinnistu koormamine Võru linna kasuks isikliku kasutusõigusega

Otsustati sõlmida asjaõigusleping Vilja tn 14a kinnistu (pindala 2190 m², sihtotstarve ärimaa 100%) koormamiseks isikliku kasutusõigusega Võru linna kasuks ning määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.Tartu tn 57 kinnistule üksikelamu laiendamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine

Kinnitati projekteerimistingimused Tartu tn 57 kinnistule üksikelamu laiendamiseks ning hoonestusala, hoone kõrguse suurendamiseks kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest.

Ehitusloa väljastamine

Väljastati ehitusluba kaugküttetorustiku ehitamiseks asukohtadega Vabaduse tn 4, Vabaduse tänav T1.

Riigihanke "Jüri tn 54 hoone rekonstrueerimise projekteerimine" tulemuse kinnitamine

Riigihankel  "Jüri tn 54 hoone rekonstrueerimise projekteerimine" tunnistati edukaks Projektibüroo OÜ pakkumus maksumusega 38 750,00 eurot (summa käibemaksuta).

LOE VEEL

LOE VEEL