Menu

Võru Linnavalitsuse istung 24. märtsil 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Keskkonnajaama kompaktlaadur".

Klassikomplektide arvu määramine

2021/2022. õppeaasta 1. klasside klassikomplektide arvuks määrati Võru Kreutzwaldi Koolis neli, sh üks eriklass tõhustatud toe lastele ja Võru Kesklinna Koolis kolm, sh üks eriklass tõhustatud toe lastele.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek kinnistutele Tulbi tänav T1 ja Humala tänav T1 isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks, määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine

Keelduti projekteerimistingimuste andmisest Võru linnas Kose tee 8 kinnistule päikeseelektrijaama püstitamiseks.
Linnavalitsuse hinnangul on tegemist olulise avaliku huviga rajatisega, mis omab suurt ruumilist mõju. Päikesepaneelid on oma olemuselt maastikul mõjuvad objektid, mille paigaldamiseks tuleb läbi viia detailplaneeringu menetlus, et selgitada välja avalik huvi.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba büroohoone ümberehitamiseks asukohaga Jüri tn 32a.

LOE VEEL

LOE VEEL