Menu

Võru Linnavalitsuse istung 19. novembril 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Ürituse kooskõlastamine ning tänavate, parkla ja väljaku sulgemine

Mittetulundusühingule Võru Folkloorifestival anti nõusolek avaliku ürituse "Võru talvefestival" korraldamiseks ning tänavate, parkla ja väljaku sulgemiseks 4. detsembril 2021 kella 5–17 (ürituse kestus kella 10–16.30). Talvefestival toimub Võru linna keskväljakul, väljakuga piirnevatel Seminari ja Jüri tänaval, Katariina kiriku esisel parkimisplatsil ning Katariina alleel.

Muinsuskaitsealal paikneva hoonete toetuste eraldamine

Muinsuskaitsealal paikneva hoonete toetust eraldatakse:

Jüri tn 6a hoone katuse vahetuse, fassaaditööde kompenseerimiseks 5 938,53 eurot;

Kalevipoja tn 3 kortermaja katusekatte vahetuse, katusekandmiku remondi ning fassaaditööde kompenseerimiseks 16 700 eurot;

Katariina allee 8 kortermaja katuse renoveerimise ning fassaaditööde kompenseerimiseks  14 000 eurot;

L. Koidula tn 4 elamu välispiirete rekonstrueerimise kompenseerimiseks 20 000 eurot;

F. R. Kreutzwaldi tn 14 korterelamu katusekatte vahetuse, fassaadide remondi kompenseerimiseks 15 940 eurot;

F. R. Kreutzwaldi tn 39 üksikelamu välispiirete korrastamise kompenseerimiseks 20 000 eurot;

F. R. Kreutzwaldi tn 43 korterelamu välispiirete korrastamise kompenseerimiseks 5 000 eurot;

F. R. Kreutzwaldi tn 52 ärihoone välispiirete renoveerimise kompenseerimiseks 20 000 eurot.

Toetuste kogusumma on 117 578,53 eurot. Kuna Võru linna eelarves on 2021. aastaks ette nähtud summa 60 000 eurot ja 2022. aastaks planeeritakse samuti 60 000 eurot, siis tegi komisjon tegi otsuse, et  2022. aastal uusi toetuse taotlusi vastu ei võeta.

LOE VEEL

LOE VEEL