Menu

Võru Linnavalitsuse istung 14. juunil 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Linnavalitsus FOTO: Aigar Nagel

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemised

Kooskõlastati Aivo Proskini korraldatav avalik üritus "Vanakraami täika ja näitus" 18. ja 19. juunil 2022 kella 6.00–18.00 Võru linnas Kose tee 9 // 9a kinnistul.  

Mittetulundusühingule Võru Folkloorifestival anti nõusolek XXVII Võru pärimustantsu festivali "Vana moodu perrä" korraldamiseks 7.–10.07.2022 Võru linnas. Festivaliürituste toimumise ajaks anti luba sulgeda tänavad (Katariina allee, Vabaduse tn, F. R. Kreutzwaldi tn, Liiva tn, Seminari tn), Kesklinna park, F. R. Kreutzwaldi park, Koreli park, Vabaduse väljak ja Seminari väljak.

Katastriüksuste jagamine

Nõustuti F. R. Kreutzwaldi tn 62 // 62a // Petseri tn 25 katastriüksuse jagamisega kolmeks. Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

F. R. Kreutzwaldi tn 62, sihtotstarve 90% elamumaa, 10% ärimaa;

F. R. Kreutzwaldi tn 62a, sihtotstarve 70% elamumaa, 30% ärimaa;

Petseri tn 25, sihtotstarve 90% elamumaa, 10% ärimaa.

Nõustuti Jaama tn 25 katastriüksuse jagamisega kaheks. Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Jaama tn 25, sihtotstarve 100% elamumaa;

Raba tn 3a, sihtotstarve 100% elamumaa.

Detailplaneeringu menetlusaja pikendamine

Pikendati Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise tähtaega. Eeldatavaks tähtajaks määrati 21. juuni 2023.