Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 10. augustil 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Linnavalitsus FOTO: Aigar Nagel

Üksikelamu laiendamiseks projekteerimistingimuste andmine

Kinnitati projekteerimistingimused Okka tn 5 kinnistule üksikelamu laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba päikeseelektrijaama püstitamisele asukohaga Viki tn 4.

Katastriüksuse jagamine

Tunnistati kehtetuks Jaama tn 25 katastriüksuse kaheks jagamiseks nõustumise korraldus ning nõustuti Jaama tn 25 katastriüksuse jagamisega kolmeks, määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Jaama tn 25, sihtotstarve 100% elamumaa;

Raba tn 3a, sihtotstarve 100% elamumaa;

Raba tn 3b, sihtotstarve 100% elamumaa.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Uus tänav T2, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Ürituse kooskõlastamine ning tänavate, parklate ja väljaku sulgemine

Mittetulundusühingule G.M.Racing Spordiklubi anti nõusolek autoralli Eesti ja Läti meistrivõitluste etapi "21. Lõuna-Eesti ralli 2022" korraldamiseks Võru linnas 26. augustil ja 27. augustil 2022 mõlemal päeval kella 7–23.

- Keskväljak suletakse ralli avatseremooniaks 26. augustil kella 16–23 ja lõputseremooniaks 27. augustil kella 14.30–19;

- Linna kaheks lisakatseks suletakse 26. augustil kella 16–23 lõik Räpina mnt-st (alates Olevi tänavast), Jüri tn ja Räpina mnt ringristmik, lõik Paju tänavast, lõik Jüri tänavast, lõik Petseri tänavast ja Kooli tänav (Petseri tn ringist kuni Räpina mnt).

- Ekspordi ja Raami tänav suletakse võistlusautode hooldusalaks 26. ja 27. augustil kella 7–23.

Korralduse muutmine

Muudeti korraldust, millega oli antud füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillastele luba keskväljakul avaliku ürituse „Võru laat“ korraldamiseks 26. augustil 2022. Laat toimub uuel kuupäeval – 2. september 2022 kella 9–16.

LOE VEEL

LOE VEEL