Menu

Võru Linnavalitsuse istung 15. veebruaril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Enampakkumise korraldamine eestkostetava vara võõrandamiseks

Korraldatakse kirjalik enampakkumine korteriomandi aadressiga Võru linn, Lille tn 13-62 võõrandamiseks, alghinnaga 57 000 eurot.

Enampakkumise korraldamine kinnistu võõrandamiseks

Korraldatakse avalik kirjalik enampakkumine kinnistule aadressiga Kivi tn 20a (pindala 31007 m², sihtotstarve 100% tootmismaa), alghinnaga 36 000 eurot.
Enampakkumise osalustasu suuruseks kinnitati 150 eurot ja tagatisraha suuruseks 3600 eurot.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba üksikelamu elamu-kõrvalhoone laiendamiseks asukohaga Kaevu tn 1.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba logistikakeskuse laiendamisele asukohaga Kivi tn 23.

Projekteerimistingimuste andmiseks avaliku menetluse algatamine

Algatati Tartu tn 53 kinnistule abihoone püstitamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus.

Riigihanke tulemuse kinnitamine

Riigihanke "Loomekoja ehitamine" võitjaks tunnistati OÜ Kagukatus pakkumus maksumusega 311 304 eurot (summa käibemaksuta).

LOE VEEL

LOE VEEL