Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 22. veebruaril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Projektis osalemine

Otsustati osaleda Rahandusministeeriumi poolt kohaliku omavalitsuse üksustele suunatud Ukraina sõjapõgenikele eluruumide korrastamise toetusmeetme taotlusvoorus.

Projekti käigus teostatakse vajaminevad remonttööd F.R. Kreutzwaldi 55 asuva Pargikodu teise korruse eluruumides ja ühiskasutuses olevates ruumides.

Projekti elluviimise tähtaeg on 31. detsember 2023. Projekt ei too Võru linnale kaasa rahalisi kohustusi.

Äriruumi üürilepingu pikendamine

Pikendati Võru Linnavalitsuse ja mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela vahel 3. veebruaril 2014 sõlmitud äriruumi üürilepingut kuni 31. detsembrini 2023.

Kinnisasjade piiride muutmine

Muudeti Seminari tn 1 (sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) ja L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a (sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) kinnisasjade piirid ning määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Seminari tn 1, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa;

Seminari tn 1a, sihtotstarve 70% elamumaa, 30% ärimaa;

L. Koidula tn 5, sihtotstarve 100% elamumaa;

Lydia Koidula tänav T4, sihtotstarve 100% transpordimaa.

Maakasutuse sihtotstarbe muutmine

Võlsi tee 18 maakasutuse sihtotstarbeks määrati 100% elamumaa.

Katastriüksuste liitmine

Nõustuti F. R. Kreutzwaldi tn 95 (pindala 1495 m², sihtotstarve 100% elamumaa) ja F. R. Kreutzwaldi tn 95a (pindala 335 m², sihtotstarve 100% üldkasutatav maa) katastriüksuste liitmisega. Katastriüksusele määrati aadressiks F. R. Kreutzwaldi tn 95 ja sihtotstarve 100% ärimaa.

Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad

Kehtestati alates 1. märtsist 2023 Võru Linnavalitsuse hallatavate haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad.

Sotsiaalkomisjoni moodustamine

Moodustati Võru Linnavalitsuse alatine sotsiaalkomisjon. Komisjoni koosseisu kuuluvad komisjoni esimees abilinnapea Sixten Sild; komisjoni aseesimees sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson; jurist-nõunik Helin Potter; Nöörimaa Tugikodu direktor Halliki Karba; lastekaitsespetsialist Riina Siigart.

LOE VEEL

LOE VEEL