Menu

Võru Linnavalitsuse istung 1. märtsil 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Võru linna 2023. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava

Kinnitati Võru linna 2023. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava ning taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja aruande regulatsioon.

Maakasutuse sihtotstarbe muutmine

Jüri tn 28 // 28a // 28b maakasutuse sihtotstarbeks määrati 85% elamumaa, 15% ärimaa.

Enampakkumise korraldamine ettevõtlusmaade võõrandamiseks

Korraldatakse kaheetapiline kirjalik enampakkumine järgmistele kinnistutele:

Põllu tn 21 (pindala 6671 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa);

Põllu tn 22 (pindala 9677 m², sihtotstarve 95% tootmismaa, 5% ärimaa).

Enampakkumise korraldamine elamumaade võõrandamiseks

Korraldatakse kaheetapiline avalik suuline enampakkumine järgmistele kinnistutele:

Taara tn 4 (pindala 1510 m², sihtotstarve 100% elamumaa);

Taara tn 6 (pindala 1499 m², sihtotstarve 100% elamumaa);

Taara tn 8 (pindala 1246 m², sihtotstarve 100% elamumaa);

Kalmuse tn 8c (pindala 1308 m², sihtotstarve 100% elamumaa).

Enampakkumise korraldamine eestkostetava vara võõrandamiseks

Korraldatakse kirjalik enampakkumine Võru linn, Jüri tn 67-2 korteriomandi 2/5 kaasomandi osa võõrandamiseks, alghinnaga 17 600 eurot. Tagatisraha suuruseks määrati 1500 eurot.