Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 26. aprillil 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Kalvi Kõva FOTO: Aigar Nagel

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemine

Võru Kesklinna Koolile anti nõusolek ürituse "Võru õpilaste kevadlaat"  korraldamiseks Võru linna keskväljakul (Seminari väljak) 13. mail 2023 kella 10-12.

Mittetulundusühingule Võrumaa Spordiliit anti nõusolek avaliku ürituse "42. jooks ümber Tamula järve" korraldamiseks 4. mail 2023.

Stardi- ja finišiala rajatakse Tamula randa Tartu tn ja rannabangalo vahelisele alale kella 11–22. Põhidistantsiks suletakse tänavad (Tartu tn, F. R. Kreutzwaldi, Võlsi tee) ja puhkeala kella 19st (start kell 19.10) kuni võistlejate läbimiseni. Minidistantsiks suletakse tänavad ja puhkeala kella 19.45st (start kell 20) kuni võistlejate läbimiseni.

Võru linna 2023. aasta eelarvest kultuuri- ja spordiürituste toetuste andmine

Anti Võru linna eelarvest kultuuri- ja spordiürituste täiendavad toetused 2023. aastaks – kokku 9650 eurot.

Lihthanke korraldamine

Korraldatakse lihthange "Tartu tn 25 kontoriruumide remont".

Enampakkumise korraldamine eestkostetava vara võõrandamiseks

Tunnistati nurjunuks Võru linn, Jüri tn 67-2 korteriomandi 2/5 kaasomandi võõrandamise kirjalik enampakkumine osalejate puudumise tõttu. Korraldatakse uus kirjalik enampakkumine alghinnaga 4500 eurot. Tagatisraha suuruseks määrati 500 eurot.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse osaline kasutusluba kanalisatsioonitorustiku ehitamisele asukohtadega Vee tn 8, Vee tn 10, Liiva tn 26a.

Räpina mnt 13 katastriüksuse jagamine

Nõustuti Räpina mnt 13 katastriüksuse (pindala 25867 m², sihtotstarve 100% tootmismaa) jagamisega kaheksaks.
Määrati moodustatavatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:
Räpina mnt 13/1, sihtotstarve 100% tootmismaa;
Räpina mnt 13/2, sihtotstarve 100% tootmismaa;
Räpina mnt 13/3, sihtotstarve 100% tootmismaa;
Räpina maantee T5, sihtotstarve 100% transpordimaa;
Vilja tn 61, sihtotstarve 100% tootmismaa;
Vilja tn 63, sihtotstarve 100% tootmismaa;
Vilja tn 65, sihtotstarve 100% tootmismaa;
Vilja tänav T1, sihtotstarve 100% transpordimaa.

Linna esindusisiku nimetamine

Osaühing Võru Tervisekeskus Võru linna nimel osanikuõigusi teostavaks isikuks määrati linnapea Kalvi Kõva.

Sihtasutuses Võru Pensionäride Päevakeskus Võru linna nimel asutajaõigusi teostavaks isikuks määrati linnapea Kalvi Kõva.

Mittetulundusühingusse Kagu Ühistranspordikeskus Võru linna nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks määrati linnapea Kalvi Kõva.

Mittetulundusühingusse Võru Noortekeskus Võru linna nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks määrati linnapea Kalvi Kõva.