Menu

.      

Võru Linnavolikogu istung 13. septembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Elektrikatkestus Võru linnas FOTO: Aigar Nagel

"Võru linna arengukava 2017–2035" muutmine

Muudeti Võru linna arengukava 2017–2035 tegevuskava ning kehtestati uues redaktsioonis. Tegevuskavast võeti välja teostatud tegevused, täpsustati tegevusi ja aastaarve ning lisati lähiaastatel plaanitavad tegevused.
Määrus jõustub 1. oktoobril 2023.

Loa andmine kohustuste võtmiseks

Linnavalitsusele anti luba võtta kohustusi kaubiku kasutusrendi lepingu sõlmimisega aastateks 2023–2027 summas kuni 43 000 eurot.
Kaubik hakkab teenindama linnavalitsuse linnamajanduse osakonna haldusüksust.

Võru linna 2023. aasta lisaeelarve

Võeti vastu Võru linna 2023. aasta lisaeelarve. Lisaeelarve koostamise põhjuseks sihtvahendite ja muude täiendavate tulude eelarvesse lisamine.

Loa andmine linnavara võõrandamiseks

Anti luba võõrandada enampakkumise korras Võru linnas asuv kinnistu aadressiga Põllu tn 13, Võru (registriosa nr 4331250, katastritunnus 91901:001:0121, pindala 15371 m²), alghind 120 000 eurot.

Linnavara võõrandamine otsustuskorras

Volikogu andis loa Võru linna omandis olevate Raudtee tänav T1, Võlsi tee T1 ja Kalevi tänav T1 kinnisasjade osade võõrandamiseks otsustuskorras piirnevate kinnistute omanikele (Raudtee tn 71, Raudtee tn 69, Võlsi tee 18 ja Võlsi tee 16) hinnaga 7 €/m².