Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 20. septembril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Riigihangete korraldamine

Korraldatakse riigihanked:

"Hulkuvate loomade püüdmine ja varjupaiga haldamine 2024–2027";

"Kood/Võru programmeerimiskooli projekteerimine";

"Kõnniteede lumetõrje ja hooldus".

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Võru linnas Tulika tn 13, 13a kinnistute detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda võimalusi katastriüksuste ümberkruntimiseks, ehitusõiguse määramiseks väikeelamutele ja abihoonetele ning maaüksustele juurdepääsude lahendamiseks. Planeeringuala suurusega umbes 0,2 ha asub Taara asumis Tulika tänava ääres.

Linnavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine

Aadressil Vabaduse tn 12/2 asuva hoone ruumid anti otsustuskorras tasuta kasutusse Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ-le (I korrus) ja Võru HUUB MTÜ-le (II korrus), tähtajaga 5 aastat.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba:

üksikelamu püstitamiseks asukohaga Taara tn 8;

üksikelamu püstitamiseks asukohaga Aida tn 14;

kaubandushoone fassaadi varje püstitamiseks asukohaga Jüri tn 83.