Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 4. oktoobril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Enampakkumise tulemuste kinnitamine

Kinnitati sõiduauto Mitsubishi i-MiEV 35 kW võõrandamiseks korraldatud oksjoni võitjaks pakkumus maksumusega 3850 eurot.

Projekteerimistingimuste andmiseks avaliku menetluse algatamine

Algatati Niine tn 11 kinnistule abihoone püstitamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba Võru Kesklinna Kooli madalseiklusraja püstitamiseks asukohaga Vabaduse tn 12.

Väljastatakse ehitusluba PVC halli püstitamiseks asukohaga Kivi tn 26.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba LPG paigaldise püstitamisele asukohaga Pikk tn 17.

Katastriüksuse jagamine

Nõustuti Kose tee 8 katastriüksuse (pindala 122556m², sihtotstarve 100% tootmismaa) jagamisega neljaks. Moodustati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Kose tee 8, sihtotstarve 100% tootmismaa;

Kose tee 8b, sihtotstarve 100% tootmismaa;

Kose tee 8c, sihtotstarve 100% tootmismaa;

Kose tee 6a, sihtotstarve 100% tootmismaa.

Ürituse kooskõlastamine ning maa-alade sulgemine

Mittetulundusühingule Võrumaa Talupidajate Liit anti nõusolek avaliku ürituse XIV UMA MEKK Suurlaat läbiviimiseks Võru linnas 7. oktoobril kella 9–15.

Liikluseks suletakse kella 6–17 keskväljak, Seminari tänav, Jüri tänava lõik Koidula ja Tartu tänavate vahelisel alal, Katariina tänava lõik ning Katariina kiriku esine parkla.

LOE VEEL