Menu

.      

Võru linnavalitsuse istung 19. juunil 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Isiklike kasutusõiguste seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks järgmistele kinnistutele: Kubja põik 24 (pindala 8129 m², sihtotstarve üldkasutatav maa); Raudtee tänav T2 (pindala 25 m², sihtotstarve transpordimaa); Raudtee tänav T1 (pindala 12034 m², sihtotstarve transpordimaa); Raudtee tn 13 (pindala 9805 m², sihtotstarve üldkasutatav maa); Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav (pindala 56558 m², sihtotstarve transpordimaa); Jaama tänav (pindala 27605 m², sihtotstarve transpordimaa); Raba tänav T1 (pindala 1265 m², sihtotstarve transpordimaa). Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks AS Võru Vesi kasuks kinnistule Liiva tn 12b (pindala 3459 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa). Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Tamme tänav T1 (pindala 766 m², sihtotstarve transpordimaa). Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Kalmuse tänav T1 (pindala 7447 m², sihtotstarve transpordimaa). Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Katastriüksuste piiride muutmine

Nõustuti Kubja tee 22 (pindala 3538 m², sihtotstarve 100% elamumaa) ja Vesikoja tn 17 (pindala 510 m², sihtotstarve 100% elamumaa) katastriüksuste piiride muutmisega ning määrati tekkivatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt: Kubja tee 22, sihtotstarve 100% elamumaa; Veskioja tn 17, sihtotstarve 100% elamumaa.

Maade ostueesõigusega erastamine

Nõustuti Tallinna mnt 46d (sihtotstarve 100% sihtotstarbeta maa, pindala 10288 m²) maa ostueesõigusega erastamisega OÜ-le VESTRA EX (aadress Tallinna mnt 46, Võru linn, 65605). Erastatava maa sihtotstarbeks määrati 100% tootmismaa.

Nõustuti Tallinna mnt 46a (sihtotstarve 100% sihtotstarbeta maa, pindala 10664 m²) maa ostueesõigusega erastamisega OÜ-le VESTRA EX (aadress Tallinna mnt 46, Võru linn, 65605). Erastatava maa sihtotstarbeks määrati 50% tootmismaa, 50% ärimaa.

Nõustuti Tallinna mnt 50b (sihtotstarve 100% sihtotstarbeta maa, pindala 1061 m²) maa ostueesõigusega erastamisega OÜ-le VESTRA EX (aadress Tallinna mnt 46, Võru linn, 65605). Erastatava maa sihtotstarbeks määrati 100% tootmismaa.

Äriruumi üürilepingu pikendamine

Otsustati pikendada Võru Linnavalitsuse ja mittetulundusühing Terve Pere Selts vahel 16. augustil 2023 sõlmitud äriruumi üürilepingut nr 461 samadel tingimustel, tähtajaga 1. juuli 2024 kuni 31. detsember 2024.

Enampakkumise korraldamine katastriüksuse võõrandamiseks

Otsustati korraldada katastriüksuse aadressiga Andsumäe Spordibaas, Meegomäe küla, Võru vald (pindala 13 076 m², sihtotstarve 100% maatulundusmaa) võõrandamiseks avalik kirjalik enampakkumine, alghinnaga 10 000 eurot.

Enampakkumise korraldamine korteriomandite võõrandamiseks

Otsustati korraldada korteriomandi Pikk tn 10-20 (eluruum üldpinnaga 32,2 m²) võõrandamiseks avalik kirjalik enampakkumine, alghinnaga 20 000 eurot.

Otsustati korraldada korteriomandi Pikk tn 10-21 (eluruum üldpinnaga 32,6 m²) võõrandamiseks avalik kirjalik enampakkumine, alghinnaga 20 000 eurot.

Ürituse kooskõlastamine

Local OÜ-le anti nõusolek avaliku ürituse "Mängufilmi "Meie Erika" filmivõtted" korraldamiseks ja võttepaikade osaliseks sulgemiseks järgmiselt: 29. ja 30. juunil kella 10:00─17:00 Kubija järve rannaala (ettevalmistus võttepäevaks); 1. juulil kella 8:00─23:30 Kubija järve ning staadioni ala vaheline teelõik Männiku tänaval; 1. juulil kella 16:00─22:00 Kubija järve rannaala; ajavahemikus 29. juuni kell 9:00 kuni 1. juuli kell 22:00 paigaldada filmivõtete baas linnale kuuluvale maa-alale Männiku tänav 43c.

Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks

Eraisik Peeter Hendriksonile anti luba avaliku ürituse "Vanakraami laat-täika" korraldamiseks 23. ja 24. augustil 2024 kella 8:00–17:00 Võru linnas Roosi tänav 28 endise staadioni alal.

Sihtasutuse Võru Spordikeskus nõukogu liikmete määramine

Sihtasutuse Võru Spordikeskus nõukogu uuteks liikmeteks määrati alates 19. juunist 2024 tähtajaga kolm aastat järgmised isikud: Hille Saarepuu, Andres Visnapuu, Henn Antson, Kasper Keps ja Aavo Hummal.

LOE VEEL