Menu

Liikumisvabaduse piirang on alanud nädalast viiest riigist tulijatel

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Eestisse saabumisel rakendub alanud nädalast kümnepäevane liikumisvabaduse piirang neile, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul, ning sellised riigid on  Andorra, Hispaania, Küpros, Portugal ja Ühendkuningriik.

Liikumisvabaduse piirang ei rakendu neile, kes saabuvad riikidest, mille nakatumisnäitaja on alla 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Sellised riigid on Austria, Belgia, Bulgaaria, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Monaco, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi ja Ungari.

Alates 21. juunist on võimalik Eestisse reisida vaktsineeritud inimestel ka kõikidest kolmandatest riikidest. Tuleb kontrollida, kas inimene vajab viisat. Vaktsineeritutele ei rakendu ka liikumisvabaduse piirang.

Vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja piirangu võimaliku kaotamise kohta käiva soovituse lisas 1 olevale kolmandate riikide ja erihalduspiirkondade nimekirjale on Eestisse võimalik reisida kõikidel põhjustel, sealhulgas vaktsineerimata inimestel Albaaniast, Armeeniast, Austraaliast, Aserbaidžaanist, Ameerika Ühendriikidest, Bosnia ja Hertsegoviinast, Bruneist, Hongkongist, Iisraelist, Jaapanist, Jordaaniast, Liibanonist, Lõuna-Koreast, Macaust, Moldovast, Montenegrost, Kanadast, Katarist, Kosovost, Põhja-Makedooniast, Rwandast, Saudi Araabiast, Serbiast, Singapurist, Taist, Taiwanist ja Uus-Meremaalt.

Kümnepäevane liikumisvabaduse piirang kehtib riikide puhul, mille nakatumisnäitaja on üle 75 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Järgmisel nädalal rakendub eneseisolatsiooni kohustus saabudes Rwandast ja Taist. 

Valitsuse otsuse järgi on alates 12. juulist muutunud Eestisse sisenemise kord nendest kolmandatest riikidest saabujatele, mis ei ole toodud Euroopa Liidu Nõukogu lisa 1 nimekirjas ehk niinimetatud rohelises nimekirjas ning kust Eestisse sisenemine on lubatud Eestisse tööle, õppima, pere juurde tulemiseks või eriloa alusel. Kõigil rohelise nimekirja väliste kolmandate riikide kodanikel on Eestisse võimalik siseneda vaid juhul, kui neil on 72 tundi enne Eestisse sisenemist tehtud koroonaviiruse PCR test või 48 tundi varem antigeeni kiirtest ning esitada negatiivse tulemuse kohta tõend. See nõue ei kehti juhul, kui isik on läbinud täieliku vaktsineerimiskuuri ja esitab vastava tõendi. 

Saabudes riikidest, mis ei ole toodud Euroopa Liidu Nõukogu lisa 1 nimekirjas kehtib kümnepäevane liikumisvabaduse piirang neile, kellel on lubatud Eestisse siseneda. Liikumisvabaduse piirangut on võimalik lühendada kahe testiga. Juhul, kui nende riikide kodanik, kellel on seaduslik alus Eestis viibimiseks, ületab riigipiiri korduvalt, peab ta tegema mõlemad testid Eestis.

Korralduse kohaselt ei nõuta testi tegemist Eesti kodanikelt, alalistelt elanikelt ega Euroopa Liidu kodanikelt. Kehtima jäävad ka teised erandid, mille kohaselt ei pea testi tegema näiteks diplomaadid ega rahvusvaheliste kaubavedude autojuhid.

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD