Menu

.      

Üle poole töötajatest eelistab jätkusuutlikke tööandjaid

  • Kirjutas BNS

Üle poole töötajatest eelistab jätkusuutlikke tööandjaid

Tööportaali CV.ee läbiviidud tööturu monitooringust selgub, et 60 protsenti tööotsijatest võtavad uue tööandja valikul arvesse ettevõtte jätkusuutlikkust.

Jätkusuutlik ettevõtlus on töötajatele oluline mitmel põhjusel. Enam kui pooled ehk 56 protsenti vastanutest peab jätkusuutlikkust vajalikuks pikaajalise majandusliku stabiilsuse ja kasvu tagamiseks. 54 protsenti tõstab esile jätkusuutlikkuse tähtsust tervise ja heaolu parandamisel ning 53 protsenti vastanutest peab oluliseks keskkonna säilitamist tulevaste põlvkondade jaoks.

Uuring näitab selgelt töötajate ootust olla kaasatud jätkusuutlikkuse arendamise protsessidesse. Iga neljas töötaja ehk 44 protsenti on teinud ettepanekuid jätkusuutlikkuse parandamiseks juhtkonnale või kolleegidele, kuid kahjuks ei ole nende nõuandeid kuulda võetud 75 protsendil juhtudest.

Ka ettevõtted peavad jätkusuutlikkust üha olulisemaks, nii vastas 90 protsenti tööandjatest. Lausa 75 protsenti vastanutest usub, et jätkusuutlikkus aitab vähendada nende tegevuse negatiivset mõju keskkonnale, 61 protsenti leiab, et jätkusuutlikkus tagab konkurentsieelise ja hea maine ning 52 protsenti arvab, et jätkusuutlikud praktikad aitavad tagada ettevõtte pikaajalise edu.

„Jätkusuutlikkus ei ole enam pelgalt valikuvõimalus, vaid hädavajalik komponent edukaks ettevõtluseks ning töötajate värbamiseks ja hoidmiseks,” rõhutas CV.ee turundusjuht Karla Oder. „Tänapäeva tööturul, kus konkurents talentide pärast on tihe ja töötajatel on lai valik häid pakkumisi, võib jätkusuutlikkus osutuda määravaks teguriks. See ei ole oluline ainult noorte, vaid kõikide töötajate jaoks. Tööandjad, kes panustavad jätkusuutlikkusse, peavad oma pühendumust demonstreerima läbivalt ja veenvalt, näidates, et nende väärtused ja tegevused käivad käsikäes.”

Siiski on jätkusuutlikke tegevuste väljatöötamisel ette tulnud ka väljakutseid, milleks peamiselt on liiga suur rahaline lisakulu 43 protsendiga, ajalise ressursi puudumine 42 protsendiga ning vähesed teadmised ja oskused jätkusuutlikkuse valdkonnas 41 protsendiga.

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD