Menu

Võru LV istung 29. juulil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: VTVõru linnavalitsuse istung 29. juulil

Õppetasu kehtestamine huvikoolides
Otsustati muuta Võru Linnavalitsuse 6. augusti 2014. a korraldusega nr 351 kehtestatud õppetasusid huvikoolides alates 1. septembrist 2015 järgmiselt: Võru Muusikakooli huviõpperühmades pillistuudio 17 eur/kuu ning poistekoor ja tüdrukute viisikoor 10 eur/kuu, Võru Spordikoolis 15 eur/kuu.

Ürituste kooskõlastamine
Anti nõusolek Võru linna 231. s ünnipäeva raames järgmiste avalike ürituste korraldamiseks:
Eesti taasiseseisvumispäevale pühendatud Eesti Akadeemilise Vaskpillikvinteti kontsert 20. augustil 2015 kella 19–21 Kesklinna pargis; puhkpillimuusika non-stop kontsert 21. augustil 2015 kella 11–11.45 Kesklinna pargis; perefestival "Koton om hää" Kesklinna pargis 21. augustil kella 12 – 22. augustil 2015 kella 02 ja 22. augustil 2015 kella 10–15; linna sünnipäevarongkäik 21. augustil 2015 algusega kell 15.30 marsruudil Võru Spordikeskuse parkla (Kooli tn 10) - Petseri tn - Jüri tn - Kesklinna park; vanatehnika näitus 21. augustil 2015 kella 16–20 Vabaduse väljakul; järvekontsert (ansambel The Blurry Lane) 22. augustil 2015 kella 16–18 Tamula järvel ja rannaalal; järvekontsert (ansambel Swingers) 22. augustil 2015 kella 21–24 Tamula järvel ja rannaalal. Perefestivali ja kontsertide korraldamiseks lubati sulgeda: Kesklinna park 21. augustil kella 7 – 22. augustil 2015 kella 03, 22. augustil 2015 kella 7–17; Vabaduse tänav Jüri tänava ja Lembitu tänava vahelisel lõigul 21. augustil 2015 kella 15–20. Linna sünnipäevarongkäigu korraldamiseks lubati sulgeda sõidukite liikluseks Võru Spordikeskuse parkla (Kooli tn 10) 21. augustil 2015 kella 7–15.30 ning kella 15.30 kuni rongkäigu läbimiseni, Petseri tänav Kooli tänava ja Jüri tänava vahelisel lõigul, Jüri tänav Petseri tänava ja Vabaduse tänava vahelisel lõigul. Vanatehnika näituse korraldamiseks lubati sulgeda sõidukite liikluseks Vabaduse väljak 21. augustil 2015 kella 7–21.
Anti nõusolek Võrumaa Keskraamatukogule (registrikood 75020003) avaliku ürituse "Hooviraamatukogu" läbiviimiseks 3. augustil 2015 kella 10–13 Võru linnas Jüri tn 54 kinnistu õuealal. Ürituse korraldamiseks lubati sulgeda Jüri tn 54 parkimisala 3. augustil 2015 kella 9–14.

Taksoveoloa väljastamine
Otsustati väljastada taksoveoluba füüsilisest isikust ettevõtjale Rait Karba´le (äriregistri kood 11631689) tähtajaga viis aastat.

Kaevetööloa vormi kinnitamine
Otsustati kinnitada uus kaevetööloa ja taotluse vorm.

Kasutusloa väljastamine
Otsustati väljastada kasutusluba üksikelamule asukohaga Eterniidi tn 12a.

LOE VEEL

LOE VEEL