Menu

Võru LV istung 12. augustil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: VT

Võru linnavalitsuse istung 12. augustil

Õigusaktide kehtetuks tunnistamine
Tunnistati kehtetuks järgmised Võru linnavalitsuse õigusaktid: 11. detsembri 2014 määrus nr 18 "Võru Gümnaasiumi põhimäärus" (RT IV, 13.12.2015, 32) ja 4. veebruari 2015 määrus nr 2 "Võru Gümnaasiumi õpilase vastuvõtu tingimused ja kord" (RT IV, 07.02.2015, 40). Vastavalt Võru linnavalitsuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 8. aprilli 2015 lepingule nr 394 võtab 1. septembrist 2015 kooli pidamise Võru linnalt üle riik. Samuti on riik juba vastu võtnud üle võetava kooli uue põhimääruse, mis jõustub 1. septembrist 2015.

Ürituste kooskõlastamine
Otsustati korraldada avalik üritus "Rekonstrueeritud Vee tänava pidulik avamine" 19. augustil 2015 Võru linnas kella 15–16 ning sellega seoses sulgeda Vee tänav Vabaduse tänava ja Tartu tänava vahel kella 14–17. Väikese kultuuriprogrammi käigus avatakse tänav ja pakutakse linnarahvale suupisteid.

Mittetulundusühingule VÕRUMAA SPORDILIIT (registrikood 80078982) anti nõusolek avaliku ürituse "Võrumaa SuveKoss 2015" korraldamiseks 18. augustil, 25. augustil ja 31. augustil 2015 kella 18–23 Võru linnas Vee tn 4c asuval korvpalliväljakul.

Võru Kreutzwaldi Koolile (registrikood 75039014) anti nõusolek avaliku ürituse "Võru Kreutzwaldi Kooli 1. septembri aktus" korraldamiseks 1. septembril 2015 kella 9–11.30 Võru linnas ning sellega seoses pargi ja tänavate sulgemiseks. Aktus toimub Friedrich Reinhold Kreutzwaldi monumendi juures, millele järgneb rongkäik mööda Tartu, Vee ja Liiva tänavat pargist koolimajja (Kooli tn 7).

Enampakkumised linnavara võõrandamiseks
Osalejate puudumise tõttu tunnistati enampakkumine nurjunuks järgmiste objektide osas: Kivi tn 17 kinnistu (registriosa nr 2977941, katastritunnus 91901:001:0052, pindala 6710 m², sihtotstarve 20% ärimaa, 80% tootmismaa) alghinnaga 86 290 € ja Männiku tn 39 kinnistu (registriosa nr 2564441, katastritunnus 91901:014:0051, pindala 5754 m², sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa) alghinnaga 79 000 €. Nimetatud enampakkumiste tähtajaks ei laekunud ühtegi pakkumist.

Ühtlasi otsustati alandada mõlema objekti alghinda ca 25% ja korraldada uute alghindadega samadel tingimustel uus enampakkumise voor järgmiselt: Kivi tn 17 alghinnaga 65 000 € ja Männiku tn 39 alghinnaga 60 000 € (mõlema osavõtutasu 70 €, tagatisraha 10% alghinnast). Uue enampakkumise tähtajaks on planeeritud septembri kuu teine pool.

Enampakkumine linnavara üürimiseks
Otsustati korraldada avalik kirjalik enampakkumine linnavara kasutusse (üürile) andmiseks üüripinnale Tartu tn 25 II korrus 123,3 m² enampakkumise alghinnaga 2,24 €/m² kuus. Tartu tn 25 hoone II korrusel on vabad ruumid, mida osaliselt kasutas kuni 1. augustini 2015 MTÜ Võru Loomeselts. Nüüd on kogu pind (123,3 m²) vaba.

Riigihanke võitja
Riigihanke "Võru linna munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamine" (viitenumber 162785) võitis kordushindamise alusel majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud P. DUSSMANN EESTI OÜ (registrikood 10068915). Hanke eeldatav maksumus oli kuni 1 033 333,00 € (ei sisalda käibemaksu). Esitati kaks pakkumust, mis jäid eeldatava maksumuse piiridesse. Kuna Baltic Restaurants Estonia AS vaidlustas Võru linnavalitsuse 15.07.2015 korralduse korralduse nr 326 kehtetuks osas, millega tunnistati edukaks P. Dussmann Eesti OÜ pakkumus, viis Võru linnavalitsuse alatine riigihanke komisjon 11.08.2015 läbi pakkumuste kordushindamise ja jõudis varasemalt tuvastatud samale järeldusele. Toidukorra maksumused koolides on järgmised: Kreutzwaldi ja Kesklinna koolide koolilõuna 0,95 €, Järve kooli hommikusöök 0,71 € ning lõunasöök ja õhtusöök kumbki 0,95 € (hinnad ei sisalda käibemaksu).

LOE VEEL

LOE VEEL