Menu

Võru linna kolm projekti said EAS-i rahastuse

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Andrei Javnašan Võrumaa Teataja

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) rahuldas kõik Võru linna poolt piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse programmile esitatud projektitaotlused. EAS toetab keskväljaku, kergliiklusteede ning Võrukivi tehnopargi soojavõrgu rajamist kokku 4,17 miljoni euroga.

„On hea meel, et piirkonna nelja kõige tugevama projekti hulgas on kolm Võru linna poolt esitatud projekti. Olen uhke linnavalitsuse tugeva meeskonna üle ja tänan häid partnereid Võru vallast, kellega koostöös ühe kolmest projektist esitasime. Nendel projektidel on oluline positiivne mõju kogu piirkonnale,“ kommenteeris linnapea Anti Allas.

Võru linna keskväljaku rajamise projekt sai toetust 2 709 125,75 eurot, linna omafinantseering on 478 081,03 eurot. Taotluse kohaselt on projekti lõpptähtaeg 30. juuni 2018.

Projekti raames taastatakse Võru linna ajalooline linnasüda ning rajatakse maakonna esindusväljak, mis hõlmab Seminari väljaku ja seda ümbritsevate tänavate ala. Rajatav väljak saab olema multifunktsionaalne külastus-ja ajaveetmiskoht.

Võru linna ja selle lähiümbruse töökohtadele ja teenustele parema ligipääsu tagamise projekti toetus on 1 270 627,26 eurot, linna omafinantseering on 175 355,32 eurot ja Võru valla kaasfinantseering 48 873,02 eurot. Taotluse kohaselt on projekti lõpptähtaeg 31. detsember 2017.

Projekti eesmärk on tagada Võru linna ja seda ümbritseva valla elanikele parem ligipääs teenustele ja töökohtadele. Projekti tulemusel rajatakse ca 5 km kergliiklusteid, millega ühendatakse Parksepa, Väimela, Kose ja Kubija piirkonnad linnasüdamega.

Võrukivi tehnopargi kaheksa kinnistu soojavõrguga ühendamise projekti toetus on 194 128,95 eurot, linna omafinantseering on 2087,10 eurot ja ettevõtjate kaasfinantseering 32 170,95 eurot. Projekti lõpptähtaeg on 31. juuli 2017.
Projekti abil rajatakse soojatrass, mis ühendab Võrukivi tehnopargi kaheksa kinnistut soojavõrguga.

Kokku esitati Võru maakonnast seitse projekti, millest rahastuse said neli. Lisaks Võru kolmele projektile sai positiivse otsuse Vastseliina piiskopilinnuse arendamine.

LOE VEEL