Menu

Võru Linnavalitsuse istung 19. detsembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Ürituse kooskõlastamine ja pargi sulgemine

Sihtasutusele Võru Kannel anti nõusolek avaliku ürituse "Sajaga edasi, Eesti!" läbiviimiseks 31. detsembril 2018 kella 14–16 ja kella 23–24 Võru Kesklinna pargis.

F. R. Kreutzwaldi tn 59c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Kehtestati "F. R. Kreutzwaldi tn 59c kinnistu ja lähiala detailplaneering". 
Planeeritava maa-ala suurus on umbes 0,7 ha. Planeeringu eesmärgiks on määrata maakasutuse sihtotstarveteks 100% elamumaa.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba ringristmiku ehitamisele asukohtadega Jüri tänav, Luha tänav T1, Luha tänav T2.

LOE VEEL

LOE VEEL