Menu

Võru Linnavalitsuse istung 16. jaanuaril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Ürituse kooskõlastamine ja parkla sulgemine

Osaühingule Sport Fishing Estonia anti nõusolek avaliku ürituse "Tamula talv 2019" raames kalapüügi võistluskeskuse rajamiseks 26. jaanuaril 2019 kella 8.30–15.30 Võru linnas Vee tn 6a asuvas parklas. Parkla suletakse kella 8–16.

Vara omandamine

Osaühingult Aigren omandatakse maaüksus Võru linnas Räpina maantee T2 (katastritunnus 91901:001:0283, pindala 171 m², sihtotstarve 100% transpordimaa) hinnaga kolm eurot ruutmeetri kohta.

Aadresside määramine

Määrati uued lähiaadressid viieteistkümnele maaüksusele:  
Allika tn 7 uus aadress on Viki tn 4; Kraavi tn 17a uus aadress on Roopa tn 22; Kraavi tn 17b uus aadress on Roopa tn 22a; Kubja põik 10 uus aadress on Jalaka tn 3; Lauluväljaku tn 1 uus aadress on Lauluväljaku tn 2; Lauluväljaku tn 3 uus aadress on Lauluväljaku tn 4; Lauluväljaku tn 5 uus aadress on Lauluväljaku tn 6; Lauluväljaku tn 7a uus aadress on Lauluväljaku tn 8; Lauluväljaku tn 7 uus aadress on Lauluväljaku tn 10; Lauluväljaku tn 2 uus aadress on Lauluväljaku tn 1; Lauluväljaku tn 6 // 6a uus aadress on Lauluväljaku tn 3 // 3a; Lauluväljaku tn 8 uus aadress on Kanarbiku tn 7; Liitva tn 4 uus aadress on Ringtee 3; Luha tn 22a uus aadress on Koreli tn 97; Pärna tn 3 uus aadress on Mooni tn 3.

Samuti määrati unikaalaadressid viiekümnele hoonele.

Maamaksust vabastamine 2019. aastal

Maamaksust vabastati 2019. aastal kolm represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikut okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa osas.

Riigihanke korraldamine 

Korraldatakse riigihange "Tamula rannapromenaadi rekonstrueerimine ja uuendamine".

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusload maasoojuspuuraukude rajamiseks asukohaga Oksa tn 8; asukohaga Silikaadi tn 9; asukohaga Roosi tn 16.

Võru linna 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava

Kinnitati Võru linna 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava ning toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja aruande regulatsioon.

LOE VEEL

LOE VEEL