Menu

Võru Linnavalitsuse istung 23. jaanuaril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Võru linna 2019. aasta eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste toetuste andmine

Kinnitati Võru linna eelarvest antavad kultuuri-, spordi- ja noorsootööalased toetused 2019. aastaks. MTÜ-de tegevustoetusteks antakse kokku 57 920 eurot, ürituste toetusteks 54 370 eurot ning noorsootöö ja huvitegevuse toetusteks 108 510 eurot.

Aadresside määramine

Räpina mnt 15 maaüksuse aadressiks määrati Räpina mnt 15 // 15a ning sellel asuvatele hoonele määrati unikaalaadressid.

Maakasutuse sihtotstarbe muutmine

F. R. Kreutzwaldi tn 59c maakasutuse sihtotstarbeks määrati 100% elamumaa.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba kalastusplatvormi paigaldamiseks asukohaga Juudi park ja üksikelamu ehitamiseks asukohaga Veskioja tn 1a.

LOE VEEL

Viimase hetke pakkumine