Menu

Võru Linnavalitsuse istung 6. veebruaril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Volituse andmine Võru Vesi AS-ile riigihangete korraldamiseks

AS-i Võru Vesi volitati läbi viima riigihankeid Võru linnas Räpina maantee 2. etapi rekonstrueerimistööde teostaja ja omanikujärelevalve teenuse osutaja leidmiseks.

Riigihanke tulemuse kinnitamine

Riigihankel "Räpina maantee rekonstrueerimise 1. etapp" tunnistati edukaks osaühingu Teearu Grupp pakkumus maksumusega 674 905 eurot 27 senti (summa käibemaksuta). 

Ehitustööde käigus rekonstrueeritakse Räpina maantee Vilja ja Pikk tänava ristmikust (kaasa arvatud) kuni linnapiirini.

LOE VEEL

Viimase hetke pakkumine