Menu

Võru Linnavalitsuse istung 20. märtsil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Foto: AIGAR NAGEL

Riigihanke korraldamine 

Korraldatakse riigihange "Koreli oja rohekoridori ja rekreatsiooniala rajamine".
Koreli oja äärde Vabaduse ja Petseri tänava vahelisele alale (Kooli tn 8 ja Liiva tn 2a kinnistutele) on plaanis rajada laste mänguväljak, graniitsõelmetega ala, kus on võimalik harrastada näiteks petanque`i, erinevate materjalide rada, õuesõppeklassid, parkuurimisala, virgestusala, kelgumäed, pajude park ning ujuvplatvorm.

Ürituse kooskõlastamine

Mittetulundusühingule Memento Võrumaa Ühendus anti nõusolek avaliku ürituse "Märtsiküüditamise 70. aastapäeva mälestusüritus" korraldamiseks 24. märtsil 2019 kella 11–14 Võru linnas Jaama tn 14a maaüksusel. Kõned, pärgade asetamine ning küünalde süütamine algab kell 12.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks järgmistele kinnistutele: Jüri tänav, Lille tänav T1, Niidu tänav T1, Niidu tänav T2. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Katastriüksuse jagamine

Nõustuti F. R. Kreutzwaldi tn 114 katastriüksuse jagamisega kaheks. Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt: F. R Kreutzwaldi tn 114, sihtotstarve 100% elamumaa ja Järve tn 49, sihtotstarve 100% elamumaa.

Aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõustumine erastamisega

Luha tn 24 kinnisasjaga liidetava maaüksuse aadressiks määrati Luha tn 24a ja sihtotstarbeks 100% elamumaa. Nõustuti Luha tn 24a maa erastamisega.

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Kinnitati projekteerimistingimused Jaama tn 4 // Jaama tn 14 // Võru raudteejaama kinnistul raudteeülesõidukoha foorisignalisatsiooni ümberehitamiseks.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba vee- ja mahlatööstushoone ehitamisele asukohaga Luha tn 51.

Riigihanke tulemuse kinnitamine

Riigihankel  "Tamula rannapromenaadi rekonstrueerimine ja uuendamine" edukaks tunnistati:
OSA 1 osas (tribüünid, laudtee ja pingid) RMC Ehitus OÜ pakkumus maksumusega 282 068,00 eurot (summa käibemaksuta);
OSA 2 osas (kivisillutis ja betoonäärised) AS EVIKO pakkumus maksumusega 88 454,55 eurot (summa käibemaksuta); 
OSA 3 osas (valgustus) Kagu Elekter OÜ pakkumus maksumusega 58 930,00 eurot (summa käibemaksuta);
OSA 4 osas (mänguatraktsioonid ja jõulinnak) Tiptiptap OÜ pakkumus maksumusega 31 891,00 eurot (summa käibemaksuta).
Hankelepingud sõlmitakse osade 1, 3 ja 4  edukate pakkujatega. Osa 2 osas hankelepingut ei sõlmita rahaliste vahendite puudumise tõttu.

LOE VEEL

LOE VEEL