Menu

Võru Linnavalitsuse istung 5. juunil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Riigihangete korraldamine

Korraldatakse riigihange "Teenuse kontsessiooni pikendamine". Hanke läbiviimiseks kohaldatakse väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust, pakkumust küsitakse aktsiaseltsilt Eesti Keskkonnateenused.

Korraldatakse riigihange "Konsolideerimisgrupi audiitorteenus 2019─2022".

Ürituste korraldamine ja maa-alade sulgemine 

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 21. juunil 2019 kella 9–16. Liikluseks suletakse Vabaduse väljak kella 6–17.

MTÜ-le Terviseühendus Tasakaal anti nõusolek avaliku ürituse "Tamula rannazumba" korraldamiseks 2., 9. ja 16. juulil 2019 kella 18–20.30 Võru linnas Tamula supelrannas

Aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõustumine maa riigi omandisse jätmisega

Määrati riigi omandisse jäetava maaüksuse aadressiks L. Koidula tn 3a ja sihtotstarbeks elamumaa ning nõustuti maa riigi omandisse jätmisega.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Roo tänav T1, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba keskväljaku ümberehitamisele asukohtadega Seminari väljak, Jüri tn 9,  Seminari tänav  T1, Lydia Koidula tänav T1, Jüri tänav, Tartu tänav T1, Katariina allee T1, Lydia Koidula tänav T2.

Riigihanke tulemuse kinnitamine

Riigihanke "Rannaala mänguatraktsioonid" edukaks tunnistati Tommi Play OÜ pakkumus maksumusega 37 698 eurot.