Menu

Võru Linnavalitsuse istung 27. juunil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Ürituse kooskõlastamine ja puhkeala sulgemine 

Mittetulundusühingule Roosisaare tulevik anti luba avaliku ürituse "Aerulaua Eesti meistrivõistluste IV etapp" stardi- ja finišiala korraldamiseks ning puhkeala sulgemiseks 3. augustil 2019 kella 11–16 Võrus Tamula supelrannas. 

Ürituse korraldamine ja alade sulgemine 

Otsustati korraldada lastefestival "Rõkkab rõõmust maakera" 27.07.–28.07.2019 Võru linnas ning sulgeda selleks alad: 

- Seminari väljak 26.07.2019 kella 8–24; 

- Vee tn 6a parkla  26.07. kella 8 – 28.07.2019 kella 21; 

- tänavad, park ja puhkeala vastavalt asendiplaanile 27.07. kella 5 – 28.07.2019 kella 19; 

- Vabaduse väljak 27.07. kella 19 – 28.07.2019 kella 18. 

Ürituse kooskõlastamine ja puhkeala sulgemine 

Mittetulundusühingule Lõuna-Eesti Ekstreemspordi Klubi anti luba avaliku ürituse "Rulamängud 2k19 finaal" korraldamiseks ning puhkeala sulgemiseks 20. juulil 2019 kella 10–20 (ürituse algus kell 12) Võru linna skatepargis. 

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine 

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillastele anti luba avaliku ürituse "Võru suvelaat" korraldamiseks 5. juulil 2019 kella 09─16 ja Vabaduse väljaku sulgemiseks liiklusele 5. juulil 2019 kella 06─17. 

Müügikoha hooajaliseks laiendamiseks kooskõlastuse andmine 

Osaühingule Bona Verbum anti luba müügikoha hooajalise laienduse paigaldamiseks F. R. Kreutzwaldi tn 42 maja ette ajavahemikul 17. juuli─17. september 2019. 

Äriruumi üürilepingu pikendamine 

otsustati pikendada Võru Linnavalitsuse ja MTÜ Võrumaa Lasterikkad vahel 2. juunil 2015 sõlmitud äriruumi üürilepingut nr 529, tähtajaga kuni 30. juuni 2020. 

Isikliku kasutusõiguse seadmine 

Otsustati anda nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Danpower Eesti AS kasuks Põllu tänav T1 kinnistule (registriosa nr 2743441, katastritunnus 91901:011:0074, pindala 36 924 m², sihtotstarve transpordimaa) 

Ehitusloa väljastamine 

Väljastatakse ehitusluba tee ümberehitamiseks asukohtadega Vilja tänav, Tartu tänav T1, Viki tänav T1. 

Ehituslubade väljastamine 

Väljastatakse järgmised ehitusload: 

- sademeveetorustike ehitamiseks asukohtadega Kivi tänav T1, Kivi tn 11; 

- kaugküttetorustike ehitamiseks asukohtadega Põllu tänav T1, Põllu tn 1, Põllu tn 1b, Põllu tn 1d, Põllu tn 1e, Põllu tn 1f, Põllu tn 1j, Pikk tn 2a, Räpina mnt 14. 

Kasutusloa väljastamine 

Väljastatakse kasutusluba abihoone laiendamisele asukohaga Kase tn 2a. 

Toetuse andmine 

Otsustati toetada mittetulundusühingut Tartu Noorte Autorite Koondis kirjanduskonverentsi "Olavi Ruitlane 50" korraldamisel summas 800 eurot. 

Võru Linnavalitsuse 01.07.2015 korralduse nr 304 "Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise õigus" muutmine

Võru Linnavalitsuse 1. juuli 2015 korralduses nr 304 "Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise õigus" tehti järgmised muudatused:

1.1. punkt 1.8. tunnistatakse kehtetuks; 
1.2. punkti 1.9. muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
"1.9. "Noorsootöö seadus" § 13 lg 1: 
1.9.1. haridusnõunik; 
1.9.2. kultuurinõunik," 
1.3. punkti 1.16. muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
"1.16. "Ühistranspordiseadus" § 535  lg 1 ja 3, § 80 lg 2: 
1.16.1. arendusspetsialist; 
1.16.2.arendusnõunik."

LOE VEEL

LOE VEEL