Menu

Võru Linnavalitsuse istung 3. juulil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Ürituste kooskõlastamine ja puhkeala sulgemine

Mittetulundusühingule Rulakool anti nõusolek avalike ürituste "Tartu Rulakooli suvepäevad" raames treeningute ja võistluse korraldamiseks Võru skate-pargis:

16. juulil 2019 (treeningtunnid) kella 17–20;

17. juulil 2019 (treeningtunnid) kella 10.30–12 ja kella 17–20;

18. juulil 2019 (treeningtunnid) kella 10.30–12 ja kella 17–20;

19. juulil 2019 (võistlus noortele) kella 12–17.30.

Räpina mnt 16a katastriüksuse jagamine

Nõustuti Räpina mnt 16a katastriüksuse (pindala 10 446 m², sihtotstarve 70% tootmismaa, 30% ärimaa) jagamisega kolmeks.

Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt: 

Räpina mnt 16a, sihtotstarve 100% ärimaa; 

Räpina mnt 16b, sihtotstarve 100% tootmismaa; 

Räpina maantee T4, sihtotstarve 100% transpordimaa.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba tootmishoone laiendamiseks asukohaga Kivimurru tn 2.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba ärihoonele asukohaga Räpina mnt 18a.

Riigihanke tulemuse kinnitamine

Riigihankel "Koreli oja rohekoridori ja rekreatsiooniala rajamine" edukaks tunnistati OÜ Kivipartner pakkumus maksumusega 654 159,19 eurot (hind käibemaksuta).

 

LOE VEEL

LOE VEEL