Menu

Võru Linnavalitsuse istung 25. septembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Ürituste kooskõlastamine ja väljaku sulgemine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 18. oktoobril 2019 kella 9–16 Võru keskväljakul.

Keskoja osaühingule anti nõusolek avaliku ürituse "Sügislaat" korraldamiseks 25. oktoobril 2019 kella 09─16 Võru keskväljakul.

Kaitseliidu Võrumaa malevale anti nõusolek avaliku ürituse "Käve Üle Küngastõ 2019" korraldamiseks ning Roosisaare silla juures oleva parkla sulgemiseks 29. septembril 2019 kella 8–14 (ürituse algus kell 10).

Enampakkumise tulemuse kinnitamine

Tartu tn 25, Võru kinnistu võõrandamiseks korraldatud kirjalik enampakkumine tunnistati nurjunuks.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba laohoone ehitamiseks asukohaga Luha tn 51 ja üksikelamu laiendamiseks asukohaga Kesk tn 4.

Riigihanke tulemuse kinnitamine

Riigihankel  "Konsolideerimisgrupi audiitorteenus 2019─2022" tunnistati edukaks AUDIITORBÜROO ELSS OÜ pakkumus konsolideerimisgrupi kogumaksumusega 29 120,00 eurot.

LOE VEEL

LOE VEEL