Menu

Võru Linnavalitsuse istung 6. novembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 22. novembril 2019 kella 09–16.

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine

Keskoja osaühingule anti nõusolek avaliku ürituse "Advendilaat" korraldamiseks 29. novembril 2019 kella 09–16.

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Nõustuti Raudtee tn 61 kinnistule abihoone laiendamisega üle 33% selle esialgselt kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused.  

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba iseteenindusliku autopesula-kiirsöögikoha ehitamiseks asukohaga Vilja tn 1.

LOE VEEL

LOE VEEL