Menu

Võru Linnavolikogu istung 11. detsembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Maamaksumäära kehtestamine 2020. aastaks

2020. aasta maamaksumääraks kehtestati 2,0% maa maksustamishinnast aastas.

Võru linna 2019. aasta lisaeelarve

Võeti vastu 2019. aasta lisaeelarve, millega lisatakse eelarvesse Võru linnale ja Võru linna hallatavatele asutustele eraldatud toetused ja täiendavad tulud.

Ühise tegutsemise kokkuleppe sõlmimine

Otsustati sõlmida Võru ja Rõuge vallaga ühise tegutsemise kokkulepe rajatava esmatasandi tervisekeskuse osas. Tervisekeskuse haldamiseks on plaanis luua kolme kohaliku omavalitsuse üksuse ühiselt loodav osaühing. Osaühingu osad planeeritakse jaotada vastavalt tervisekeskuse rajamisse tehtud panuse suurusele proportsionaalselt.

Määruste kehtetuks tunnistamine

Tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 12. septembri 2007  määrus nr 58 „Võru linna jäätmevaldajate registri asutamine“ paragrahvid 3 ja 5 ning Võru Linnavolikogu 20. veebruari 2008  määrus nr 73 „Võru linna jäätmevaldajate registripidamise põhimäärus“.

Võru linna 2020. aasta eelarve I lugemine

Volikogus läbis esimese lugemise linna 2020. aasta eelarve, mille maht on 19,3 miljonit eurot. Eelarvesse pole veel arvestatud riigieelarve toetusfondi, mis on u 3,5 miljonit eurot. Tulude eelarve on kokku 14,7 miljonit eurot, kulude eelarve 13,4 miljonit eurot ning põhivarade soetuse eelarve 4,2 miljonit eurot.

2020. aasta peamine eesmärk on avalike teenuste kvaliteedi ja üldise konkurentsivõime tõstmine. Võru linn panustab kvaliteetse tööjõu hoidmisse ja arendamisse ning investeerib tulevikuvõimaluste loomisesse. Töös on noortele ettevõtjatele loomekeskuse väljaarendamine ja käivitamine. Linn liitub noorte spetsialistide toetuse programmiga eluaseme soetamiseks ning korrastamiseks. Suurendatakse muinsuskaitsealal asuvate hoonete rekonstrueerimise toetuse mahtu.

Investeeringute valdkonnas jätkab linn juba aastaid hoitud prioriteete. Jätkatakse jõuliselt linna põhitänavate kapitaalse rekonstrueerimisega. Lõpetatakse Räpina mnt remont ja rekonstrueeritakse Vilja tn lõigul Räpina mnt ring kuni Vabaduse tänav. Lisaks tehakse ettevalmistusi Jaama tn rekonstrueerimiseks aastal 2021. Linn panustab jätkuvalt kortermajade sissesõiduteede ja parklate korrastamisse.

Võru linna eesmärk on olla atraktiivne ja lastesõbralik linn. 2020. aastal renoveeritakse energiatõhusaks lasteaed Päkapikk ning investeeritakse koolidesse. Alustatakse Järve kooli uue õppehoone rajamise ettevalmistustöödega, viiakse läbi Kubija spordikeskuse uue teenindushoone  ideekonkurss, projekteeritakse Kreutzwaldi kooli B korpus ja Keskraamatukogu rekonstrueerimine. Erinevatesse linnapiirkondadesse rajatakse mänguväljakuid.

Eelarve muudatusettepanekuid saab esitada 7. jaanuarini 2020.