Menu

Võru Linnavolikogu istung 16. märtsil 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Enne päevakorrapunktide juurde asumist esitati 13 volikogu liikme poolt allkirjastatud umbusaldusavaldus linnavolikogu hariduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni aseesimehele Kertu Luisule. Umbusalduse põhjus: Kertu Luisk on levitanud Ukraina-Venemaa sõda puudutavat desinformatsiooni, mis kahjustab Eesti Vabariigi ja kohalike omavalitsuste julgeolekuhuve. Umbusaldusavaldus tuleb arutlusele aprillikuu volikogus.

Enne päevakorrapunktide juurde asumist esitati 13 volikogu liikme poolt allkirjastatud umbusaldusavaldus linnavolikogu hariduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni aseesimehele Kertu Luisule. Umbusalduse põhjus: Kertu Luisk on levitanud Ukraina-Venemaa sõda puudutavat desinformatsiooni, mis kahjustab Eesti Vabariigi ja kohalike omavalitsuste julgeolekuhuve. Umbusaldusavaldus tuleb arutlusele aprillikuu volikogus.

Võru linna 2022. aasta lisaeelarve

Võeti vastu Võru linna 2022. aasta esimene lisaeelarve.
Lisaeelarvega lisatakse eelarvesse riigieelarve toetusfond, täpsustatakse tasandusfond ning lisatakse 2022. a eraldatavad sihtotstarbelised toetused ja pooleliolevad projektid.

Linnapea ülevaade

Linnapea Anti Allas andis linnavolikogule ülevaate linnavalitsuse tegevusest Ukraina sõjapõgenike abistamisel.

LOE VEEL

LOE VEEL