Menu

Võru Linnavalitsuse istung 8. juunil 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru linn FOTO: Aigar Nagel

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Linna sauna opereerimine". Hanke tulemusena soovitakse leida teenuse pakkuja saunateenuse osutamiseks kolmeks aastaks.

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemised

Osaühingule STEDING OÜ anti nõusolek avaliku ürituse "Raamist välja" korraldamiseks 22.06. kella 17-st kuni 23.06.2022 kella 02-ni Võru linnas F. R. Kreutzwaldi tn 15 kinnistu õuealal.

Sihtasutusele Võru Pensionäride Päevakeskus anti nõusolek avaliku ürituse "Võru linna jaanipidu" korraldamiseks ning Tamula rannas maa-ala sulgemiseks 23.06 kella 12-st (peo algus kell 19.30) kuni 24.06.2022 kella 03-ni (peo lõpp hiljemalt kell 02).

Hop On Board MTÜ-le anti nõusolek avaliku ürituse "Tüdrukute rulalaager Girls, Girls, Girls" raames treeningute ja rulaürituse korraldamiseks ning skate-pargi sulgemiseks:

6. juulil 2022 (treeningtunnid) kella 17–20;
7. juulil 2022 (treeningtunnid) kella 10.30–12 ja kella 17–20;
8. juulil 2022 (treeningtunnid) kella 10.30–12 ja kella 17–20;
9. juulil 2022 (rulaüritus) kella 12–18.

Korralduse "Pikk tn 17, 17c, 17d, 17e kinnistute detailplaneeringu algatamine" muutmine

Muudeti Pikk tn 17, 17c, 17d, 17e kinnistute detailplaneeringu planeeringuala piire.

15. septembri 2021 planeeringu algatamise korralduse lisalt oli planeeringualalt välja jäänud osa Pikk tänav katastriüksusest. Kuna planeeringu ala suurus on ümardatult 4,7 ha, siis joonise muutmine ala suurust ei muuda.

Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva tootmisala laiendamine peamiselt uue sügavkülmlao rajamise eesmärgil Pikk tn 17e kinnistule ning tootmismaa kruntide liitmine.