Menu

Võru linnavalitsuse istung 26. oktoobril 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Linnavalitsus FOTO: Aigar Nagel

Ürituse kooskõlastamine ning väljaku ja tänava sulgemine

Kaitseliidu Võrumaa malevale anti nõusolek avaliku ürituse "Kaitseliidu Võrumaa maleva pühaliku tõotuse andmise tseremoonia" läbiviimiseks 11. novembril 2022 kella 19–19.40 Võru linnas Seminari väljakul ning luba sulgeda vastavalt asendiplaanile 11. novembril 2022 Seminari väljak kella 18–20 ja Jüri tänav kella 18.55–19 ja kella 19.40–19.45.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks järgmistele kinnistutele: Kivi tänav T2 (pindala 9806 m², sihtotstarve transpordimaa) ja Kivi tn 20a (pindala 80123 m², sihtotstarve sihtotstarbeta maa). Määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Riigihanke "Võru Järve kooli õppehoone ruumide sisustamine" korraldamine

Otsustati korraldada riigihange "Võru Järve kooli õppehoone ruumide sisustamine", kohaldades selle läbiviimiseks avatud hankemenetlust.

Pikk tn 17, 17c, 17d, 17e kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule "Pikk tn 17, 17c, 17d, 17e kinnistute detailplaneering" vastavalt lisale (lisa asub linnamajanduse osakonnas), Kobras OÜ töö nr 2021-117.  Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestus on 14 päeva.

Fiiberoptilise andmesidekaabli kasutusse andmine

Otsustati anda otsustuskorras Kääpa Põhikoolile 10 aastaks tasuta kasutusse fiiberoptilise andmesidekaabli Draka Compteq 24SML kaks kiudu asukohaga Vilja tn 14a kuni Jüri tn 19a, pikkusega 1 070 meetrit.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja uue enampakkumise korraldamine
Korteriomandi aadressiga F. R. Kreutzwaldi tn 62a-6 (eluruum üldpinnaga 40,3 m²) võõrandamiseks korraldatud avaliku enampakkumise võitjaks kinnitati pakkumus maksumusega 18 000 eurot.
Tunnistati nurjunuks korteriomandite Vabaduse tn 21-1 ja Laane tn 1-6 osas avalik enampakkumine osalejate puudumise tõttu.
Otsustati korraldada korteriomandite võõrandamiseks uus enampakkumine järgmiselt: Vabaduse tn 21-1 (eluruum üldpinnaga 49,1 m²), alghind 27 000 eurot; Laane tn 1-6 (eluruum üldpinnaga 42,3 m²), alghind 20 000 eurot.

Laenulepingu sõlmimine
 
Otsustati sõlmida SEB Pank AS-ga laenuleping järgnevatel tingimustel: laenu summa kuni 4 131 000,00 eurot; laenu tagasimakse tähtaeg 30. november 2027 (60 kuud); laenu tagastamine võrdsete põhiosa maksetena (alates 1. jaanuar 2023) 10. aastase graafiku alusel; intress: 6 kuu EURIBOR + 0,959 %; lepinguga ei kaasne muid täiendavaid rahalisi kohustusi peale intressi; lepinguga ei kaasne arveldamise kohustust laenu pangas; arvelduste ületoomise kohustust ei ole.

Riigihanke "Võrumaa Keskraamatukogu hoone rekonstrueerimine" tulemuse kinnitamine

Riigihankel "Võrumaa Keskraamatukogu hoone rekonstrueerimine" tunnistati võitjaks AS EVIKO pakkumus maksumusega 1 771 428,57 eurot (summa käibemaksuta).

LOE VEEL