Menu

Võru Linnavalitsuse istung 9. novembril 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Linnavalitsus FOTO: Aigar Nagel

Võrumaa Keskraamatukogu arengukava 2023-2025

Kinnitati Võrumaa Keskraamatukogu arengukava aastateks 2023–2025.

Ürituse kooskõlastamine ning väljaku ja tänava sulgemine

Sihtasutusele Võru Kannel anti nõusolek avaliku ürituse "Võru linna jõulupuu tulede süütamine" korraldamiseks ning keskväljaku ja Seminari tänava sulgemiseks 27. novembril 2022 kella 10–18.30 (ürituse algus kell 16).

Detailplaneeringu vastuvõtmine

Võeti vastu "Võru linnas Pikk tn 17b kinnistu detailplaneering". Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva kaubandus- ja teenindushoone ehitusala suurendamine, et laiendada müügisaali ja tehnika remondiks vajalikke ruume.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba elamu ümberehitamiseks asukohaga Tartu tn 53.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba elamu ümberehitamisele asukohaga L. Koidula tn 4.

Katastriüksuse jagamine

Jagati kaheks Kivi tn 20a katastriüksus (pindala 80123 m², sihtotstarve 100% sihtotstarbeta maa). Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed:

Kivi tn 20a, sihtotstarve 100% tootmismaa;

Kivi tn 20b, sihtotstarve 100% tootmismaa.

Katastriüksuste liitmine

Nõustuti Tartu tn 53 (pindala 1066 m², sihtotstarve 100% elamumaa) ja Tartu tn 53a (pindala 594 m², sihtotstarve 100% üldkasutatav maa) katastriüksuste liitmisega.

Moodustatavale katastriüksusele määrati aadressiks Tartu tn 53 ja sihtotstarve 100% elamumaa.

Teenuste hindade kehtestamine

Kehtestati väljaspool Võru Linnavalitsuse ametiruume ametniku poolt abielu piduliku sõlmimise  teenuse hinnad alates 1. jaanuar 2023:

Võru linnas (v.a Liiva tn 13) – 150 eurot;

Võru maakonnas – 250 eurot;

väljaspool Võru maakonnas – 400 eurot.

Teenuse hinnad ei muutu võrreldes 2022. aastaga.

LOE VEEL