Menu

Võru Linnavalitsuse istung 23. novembril 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillastele anti nõusolek avaliku ürituse "Võru Jõuluturg " korraldamiseks Võru linnas 16. detsembril 2022 kella 9–16 linna keskväljakul.

Projekteerimistingimuste andmine

Kinnitati projekteerimistingimused Okka tn 5 kinnistule üksikelamu laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata.

Ehitusloa väljastamine

Väljastati ehitusluba Kubija puhkekoha ümberehitamiseks asukohaga Kubija järv.
Projekti käigus rekonstrueeritakse Kubija puhkeala arteesiakaevude ümbrus.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba  alajaama juhtimishoone ümberehitamisele asukohaga Jõhvika tn 3.

LOE VEEL

LOE VEEL