Menu

Võru linnavalitsuse istung 28. detsembril 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Kasutusloa väljastamine

Väljastati kasutusluba puukuuri püstitamisele asukohaga Vilja tn 5.

Kasutuslubade väljastamine
 
Väljastati kasutusluba:
 
- vee- ja kanalisatsioonitorustiku püstitamisele asukohtadega  Põllu tn 16a,  Luha tänav T2, Roopa tänav, Roopa tänav T1, Turba tänav T3;

- kaugküttetorustiku püstitamisele asukohtadega Luha tänav T2, Roopa tänav, Roopa tänav T1, Turba tänav T3;

- sademeveesüsteemi püstitamisele asukohtadega Luha tänav T2, Roopa tänav, Roopa tänav T1, Turba tänav T3.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine

Korteriomandi aadressiga  Laane tn 1-6 (eluruum üldpinnaga 42,3 m²) võõrandamiseks korraldatud avaliku enampakkumise võitjaks kinnitati Estweb Media OÜ, pakkumusega 18 200 eurot.

Riigihanke "Elektrienergia ost" tulemuse kinnitamine

Riigihankel "Elektrienergia ost" tunnistati võitjaks Eesti Energia AS pakkumus maksumusega 10,19 €/MWh (elektrimüüja marginaal), millele lisandub universaalteenuse elektri tootmishind (summa käibemaksuta).

Võru linnavalitsuse 26. jaanuari 2022 korralduse nr 67 "Võru linna 2022. aasta eelarve kulude alaeelarvete kehtestamine" muutmine

Muudeti Võru linnavalitsuse 26. jaanuari 2022 korralduse nr 67 "Võru linna 2022. aasta eelarve kulude alaeelarvete kehtestamine" lisasid. Alaeelarvete muudatused tulenevad kulueelarvete eelarvevahendite kasutamise täpsustamise vajadusest ja Võru linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide ettepanekutest.
Korraldus jõustub 28. detsembril 2022.

LOE VEEL

LOE VEEL