Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 4. jaanuaril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar NagelRiigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Loomekoja ehitamine".

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Turba tänav T3 (sihtotstarve transpordimaa) ja Põllu tn 16a (sihtotstarve tootmismaa). Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Projekteerimistingimuste andmine

Kinnitati projekteerimistingimused Paju tn 22 kinnistule hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata.

Ametisse nimetamine

Võru Kunstikooli direktori kohusetäitja ametikohale kinnitati 1,0 koormusega Ülle Hummal 5. jaanuarist 2023 kuni konkursi korras põhikohaga direktori ametisse nimetamiseni.

LOE VEEL

LOE VEEL