Menu

Võru Linnavalitsuse istung 25. jaanuaril 2023

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek kinnistutele Jüri tänav, Koreli tänav T1, Lembitu tänav T1, Lille tänav T1, Luha tänav T1, Luha tänav T2, Mäe tänav T1, Olevi tn 27, Olevi tänav T1 ja Vabaduse tänav T1 isikliku kasutusõiguse seadmiseks Danpower Eesti AS-i kasuks, määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Volituse andmine riigihanke korraldamiseks

Aktsiaseltsi Võru Vesi volitati korraldama hankija nimel riigihanget "Võru linnas Pikk tn kanalisatsioonitorustiku ja teekatte rekonstrueerimise ehitustööd".

Detailplaneeringu koostamise algatamine

Algatati Võru linnas Tulika tn 13, 13a kinnistute detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi katastriüksuste ümberkruntimiseks, ehitusõiguste määramiseks väikeelamutele ja abihoonetele ning maaüksustele juurdepääsude lahendamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on umbes 0,2 ha.

Nõukogu liikmete määramine

Sihtasutuse Võru Pensionäride Päevakeskus nõukogu liikmeteks määrati alates 26. jaanuarist 2023 tähtajaga kolm aastat Ere Kungla-Jalajas, Külliki Mattus, Siiri Konksi.

Haridusteenuste haldamise infosüsteemi asutamine ja põhimäärus

Võeti vastu määrus, millega asutatakse Võru linna haridusteenuste haldamise infosüsteem ARNO ja kinnitati registri pidamise kord. Registri pidamise eesmärk on luua keskkond alushariduse taotluste elektrooniliseks esitamiseks ja menetlemiseks; koguda, pidada arvestust ning töödelda vajalikku teavet alushariduse korraldamiseks.

LOE VEEL